กลับหน้าหลักคำบรรยาย
   คำบรรยาย > เย็นธรรม
กลับหน้าแรก


ลำดับที่
คำบรรยาย
ดาวน์โหลด
mp3
ขนาด
ดาวน์โหลด
wma
ขนาด
  โลกร้อน ใจเย็น
๒๙ mp3
๑.๘ MB
  รู้ใจ ก็ไร้ทุกข์
๓๐ mp3
๑.๘ MB
  ยั้งจิตคิดเผื่อ
๒๓ mp3
๑.๔ MB
  ทางสายกลาง
๒๖ mp3
๑.๖ MB
  เพ่งนอก ลืมใน
๒๒ mp3
๑.๓ MB
  ใจไม่มีแผล
๒๑ mp3
๑.๓MB
  ปลุกจิต กระตุ้นใจ
๒๕ mp3
๑.๕ MB
  กล้าทำดี หนีทำชั่ว
๒๖ mp3
๑.๕ MB
  จากกระพี้ สู่แก่นพระพุทธศาสนา
๓๔ mp3
๒.๑ MB
๑๐
  ชีวิตที่ดี ดีกว่า ดีที่สุด
๒๙ mp3
๑.๘ MB
๑๑
  ไม่มีตัวตน ไม่มีคนอื่น
๒๖ mp3
๑.๖ MB
๑๒
  ความดีหล่อเลี้ยงใจ
๒๓ mp3
๑.๔ MB
๑๓
  ศาสนาคือชีวิต
๒๖ mp3
๑.๖ MB
๑๔
  สติปัฏฐานของใจ
๒๓ mp3
๑.๔ MB

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved