กลับหน้าหลักคำบรรยาย
   คำบรรยาย > สัมภาษณ์โดย voiceTV
กลับหน้าแรก


ลำดับที่
คำบรรยาย
ดาวน์โหลด
wav
ขนาด
  วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓    
  กว่าจะถึงธรรม
๓.๐ MB
  ศาสนาช่วยอะไรในจิตใจเรา
๒.๖ MB
  วัตรปฏิบัติ
๒.๐ MB
  ศาสนาเสื่อมหรือฆราวาสเสื่อม
๒.๗ MB
  วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓    
  แนวทางสันติวิธีกับสังคมแห่งการแบ่งแยก
๒.๔ MB
  แก้ไขปัญหาอย่างเข้าใจโดยใช้สันติวิธี
๒.๓ MB
  พระสงฆ์รูปแรกที่ได้รับรางวัลศรีบูรพา
๒.๘ MB
  หลักธรรมคำสอนเป็นทางออกสำหรับทุกปัญหา
๑.๖ MB

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved