หน้าหลักคำบรรยาย
   คำบรรยาย
กลับหน้าแรก

คำบรรยายชุด

ธรรมยาตรา ๑๓ ฉลองพุทธชยันตี
ธรรมยาตรา ๑๒ ภาวนาเพื่อลำปะทาว
ธรรมยาตรา ๑๑ โลกร้อน เย็นธรรม
สัมภาษณ์ voiceTV
เผชิญความตายด้วยใจสงบ
ธรรมยาตรา ๑๐
เย็นธรรม
สติปัญญา พาใจพ้นทุกข์
พระป่า พระธรรมดา
เจริญสติ สัมผัส..รู้
เป็นมิตรกับตัวเอง

คำรรยาย  
 

ธรรมบรรยาย ปี ๒๕๕๘
แสดงธรรมหลังทำวัตรเช้า-เย็น ที่ศาลาหอไตร วัดป่าสุคะโต ปี ๒๕๕๗
แสดงธรรมตอนเช้าก่อนฉันที่ศาลาหน้า วัดป่าสุคะโต ปี ๒๕๕๗
พระไพศาล วิสาโล

ธรรมเทศนางานละสังขารหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

  คำบรรยายในงานธรรมยาตราลุ่มน้ำลำปะทาวครั้งที่ ๑๔
พระไพศาล วิสาโล

หาตัวเองให้เจอ

พระไพศาล วิสาโล
งานแสดงธรรม-ปฏิบัติธรรม
ณ ห้องประชุมพระเทพโมลี อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๔
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
จัดโดยโรงพยาบาลสมุทรปราการ ร่วมกับ ชมรมกัลยาณธรรม
วันเสาร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

คำบรรยายในงานธรรมยาตราลุ่มน้ำลำปะทาวครั้งที่ ๑๔
พระไพศาล วิสาโล

คำบรรยายในงานธรรมยาตราลุ่มน้ำลำปะทาวครั้งที่ ๑๓

ระหว่างวันที่ ๓๐ พ.ย. ๕๕ - ๘ ธ.ค. ๕๕
พระไพศาล วิสาโล


 

คำบรรยายในงานธรรมยาตราลุ่มน้ำลำปะทาวครั้งที่ ๑๒
พระไพศาล วิสาโล

ธรรมบรรยายเข้าพรรษา ๒๕๕๔
(วันที่ ๑๕-๒๓ ก.ค. ๕๔)
วัดป่ามหาวัน จ.ชัยภูมิ
พระไพศาล วิสาโล

ธรรมวันอาสาฬหบูชา
ละเว้นทางสุดโต่ง
อยู่อย่างไม่ประมาท
รู้นอกรู้ใน
หานอกพบใน
ใช้เวทนาให้เป็น
เปิดใจรับธรรม
ทำใจเหมีอนใบบัว
ผู้หญิงก็บรรลุธรรมได้
วันพระ ชนะด้วยธรรม

ซีดี ธรรมะสำหรับผู้ป่วย
ไฟล์ mp3

พระไพศาล วิสาโล
อ่านโดย ใกล้รุ่ง อามระดิษ
จัดทำโดย ชมรมเพื่อนคุณธรรม

คำบรรยายในงานธรรมยาตราครั้งที่ ๑๑
ธรรมยาตราลุ่มน้ำลำปะทาว ๑๑

โลกร้อน เย็นธรรม
พระไพศาล วิสาโล

รายการ Voice of the Day
http://www.voicetv.co.th
สัมภาษณ์พระไพศาล วิสาโล
ออกอากาศวันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๒๐.๓๐ น.
ดาวโหลด...

บรรยายธรรม "ปีใหม่... เปิดใจรับความสุข"
โดย พระไพศาล วิสาโล

ณ ห้องประชุมชั้น ๓๐ สำนักงานใหญ่สีลม ธ.กรุงเทพ
วันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๓๐ น.

ดาวน์โหลด...

เผชิญความตายด้วยใจสงบ

เผชิญความตายด้วยใจสงบ
๑๔-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ จ.ชุมพร
พระไพศาล วิสาโล
ดาวน์โหลด...

ธรรมยาตรา ๑๐

คำบรรยายในงานธรรมยาตราครั้งที่ ๑๐
ธรรมยาตรา ๑๐
พระไพศาล วิสาโล ดาวน์โหลด...

เป็นมิตรกับตัวเอง

เป็นมิตรกับตัวเอง
พระไพศาล วิสาโล

ที่ระลึกงานทอดกฐิน ปี ๒๕๕๒ ดาวน์โหลด...

เจริญสติ สัมผัสรู้

เจริญสติ สัมผัส..รู้
พระไพศาล วิสาโล ดาวน์โหลด...

พระป่า พระธรรมดา

พระป่า พระธรรมดา
พระไพศาล วิสาโล ดาวน์โหลด...

สติปัญญา พาใจพันทุกข์

สติปัญญา พาใจพ้นทุกข์
พระไพศาล วิสาโล ดาวน์โหลด...

 

เย็นธรรม
พระไพศาล วิสาโล ดาวน์โหลด...

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved