กลับหน้าหลักคำบรรยาย
   คำบรรยาย > ธรรมยาตรา ๑๐
กลับหน้าแรก


ธรรมยาตราเพื่อชีวิตและธรรมะชาติ ลุ่มน้ำลำปะทาว

ลำดับที่
อ่านคำบรรยาย
ดาวน์โหลด
wma
ขนาด
  ธรรมยาตราทำไม
๗MB
  เดินทวนกระแส
๘ MB
  เดินด้วยใจ
๔ MB
  ทนได้ สบายมาก
๘ MB
  unseenที่มองไม่เห็น
๗ MB
  เดินอย่างไรใจไม่ทุกข์
๗MB
  สุขง่าย ทุกข์ยาก
๙MB
  เติมน้ำใจให้ชีวิต
๘ MB
  อ่อนน้อมต่อธรรมชาติ
๘ MB
๑๐
  ทำชีวิตให้ช้าลง
๙ MB
๑๑
  ตัวถึงที่หมาย ใจถึงธรรม
๙ MB
๑๒
  ทุกข์ให้เป็น ไม่เป็นทุกข์
๘ MB
๑๓
  เดินทางไกล ใจอยู่กับปัจจุบัน
๘ MB
๑๔
  ชัยชนะอันยิ่งใหญ่
๙ MB
๑๕
  มั่นคงบนวิถีธรรม
๘ MB
๑๖
  ธรรมยาตราคือชีวิต
๘ MB

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved