กลับหน้าหลักชวนอ่านหนังสือ
   ชวนอ่านหนังสือ
กลับหน้าแรก

- Live in Peace ไม่เป็นบ้าไปกับโลก
- ขอบคุณความทุกข์
- เห็นทุกข์ พ้นทุกข์
- เปลี่ยนห้องเรียน เปลี่ยนสังคม
- เณรบุญเกิด
- หฤทัยสูตร
- สวนผักบำบัด
- นิวรณ์ ขยะและแก้วมณีในหัวใจคน
- ธรรมชาตินำทาง
- สู่ธรรมชาติ
- สนุกป่วย
- เอตทัคคะ และพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา
- ไกลแค่ไหน ไปให้ถึง
- อุ่นรักไว้โอบโลก
- หนึ่งเดียวกัน
- ตะลุยบางปะกง
- พบเพื่อจาก
- เพชรแห่งธรรม
- เป็นมนุษย์กันย์
- คือชื่อแห่งความสุข
- เด็กๆ ชั้น ๑๑
- DIY Your Heart คู่มือ "ดีต่อใจ"
- เยียวยาอดีต
- พยาบาลผ่าทางตัน
- การศึกษาภาค (อย่า) บังคับ
- เพลงธรรมะชุด
"ไม่เป็นอะไรกับอะไร"
- เปลี่ยนหลงเป็นรู้
- ความรักอยู่รอบตัวเรา
- ทางลัดสู่ความพ้นทุกข์
- เผยความสุขที่ซุกซ่อน
- Life Lessons ชีวิตสอนอะไรเราบ้าง
- กลยุทธ์ ฟื้นวัด คืนธรรม นำเมือง
- ธรรมะจากนกกางเขน
- หัดธรรม
- โลกลืมเศร้า
- ป๊ากับฉัน และเงาของเรา
- ห้องเรียนเปลี่ยนโลก
- บันทึกของหมอนไม้
- บันทึกเด็กวัด
- การดูแลภิกษุอาพาธในโรงพยาบาล
พิมพ์ครั้งที่ ๑ พิมพ์ครั้งที่ ๒
- หิมาลัยไม่มีจริง
- อบายมุข คือ ศัตรูของความสุข
- Breaking Night จะไม่รอให้ฟ้าสว่าง
- ธรรมะเดินทาง
- เห็นค่า แทนคุณ
- วิถีสู่...พอเพียงเคียงธรรม
- ทางลัดสู่การบรรลุธรรม
- จากดินสู่ดิน
- หัวใจตื่นรู้
- รู้สึกตัวไม่มีทำไม
- สนุกรู้ สนุกเห็น
- ไม่เป็นอะไรกับอะไร
- ฝึกใจให้นิ่ง ฝึกจิตให้วาง
- รอยคำ ธรรมยาตรา
- เร็วไม่ว่า แต่ช้าให้เป็น
- อุดมคติ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
- การศึกษาของผู้ถูกกดขื่
- เกิดแต่ดิน คืนสู่ดิน
- รู้ก่อนตายไม่เสียดายชีวิต
- บันทึกจากเบื้องลึก (ภาคต้น)
- เรื่องของแม่ชีป่าน
- บ้านน้อยหลังนี้
- ๑๖ คนผู้เปลี่ยนโลกให้เป็นสวรรค์สำหรับฉัน
- บวชต้นไม้
- เยียวยาใจ
- ฟื้นวัด คืนเงิน
- อาสาเพื่อนรับฟัง
- ห้องเรียนครูแพทย์
- หลบร้อน ใต้ร่มธรรม
- ขุมทรัพย์จากก้อนอึ
- ส่องพระส่องตน : ก้าวพ้นวิกฤติร่วมกัน
- บนเส้นทางการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง
- อุบายธรรมและคำสอนหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
- ตามเหล่าซือไทยไปไต้หวัน
- รังสีแห่งธรรม
- ธรรมชาติสนทนา
- ธรรมะ? อ่ะทำ
- เทพตำนานซีซิฟ
- คืนสู่ธรรมชาติ วิถีสู่การตายอย่างสงบ
- ปทานุกรมความตาย
- ฉลาดทำศพ
- 21คืนที่ฉันหายใจในหมู่บ้านพลัม
- ชวนอ่านและวิจารณ์หนังสือต่างๆ
- ตถตา จะตายก็เป็นเช่นนั้นเอง
- รู้ซื่อๆ
- พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
- เลือกทางนี้(ดีกว่า)
- พลังแห่งความเมตตา
- ประวัติและปฏิปทา พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

- ๓ ทศวรรษ พระไพศาล วิสาโล
- ครอบครัวเดียวกัน
- เราคือโลก โลกคือเรา
- หน้าที่แห่งชีวิต
- สันติสุขทุกลมหายใจ
- เดินสันติปัตตานี
- เงิน กามารมณ์ สงคราม และกรรม บันทึกเพื่อการปฏิวัติแนวพุทธ
- ธรรมนูญชีวิต
- ปลูกความสุขกลางใจ
- ตักสุข ใส่กะโหลก ชะโงกดูใจ
- เปลี่ยนเป็นสุข
- องค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้
- การสื่อสารอย่างสันติ
- สุขให้เป็น เย็นให้ได้
- เพื่อรอยยิ้มเมื่อสิ้นลม
- คู่มือจิตอาสา
- พุทธสันติวิธี
- ทะลวงวัตถุนิยมทางจิตวิญญาณ
- สัมผัสรัก ๒
- นิราศซิดนีย์
- ไม่กลัว ไม่ตาย
- พลังแห่งสันติวิธี
- พลังแห่งกรุณาคือการเยียวยาสูงสุด
- ความสุขไม่ต้องรอ
- จิตวิญญาณอหิงสา
- ชีวิตผลิบาน
- ผลัดใบชีวิต
- คู่มือการจัดกระบวนการสานเสวนา
- พลังแห่งสติ
- เยียวยาด้วยรัก
- สัมผัสรัก

 

หน้ารวมวนอ่านหนังสือ

Live in Peace ไม่เป็นบ้าไปกับโลก
โดย นิ้วกลม
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล

พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๕
สำนักพิมพ์ KOOB

ขอบคุณความทุกข์ คัดสรรธรรม หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
คำนำโดย พระไพศาล วิสาโล

พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๕
จัดพิมพ์โดย ศิษยานุศิษย์

เห็นทุกข์ พ้นทุกข์
คำนำโดย พระไพศาล วิสาโล

พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๕
จัดพิมพ์โดย ศิษยานุศิษย์

เปลี่ยนห้องเรียน เปลี่ยนสังคม เสียงจากครูรุ่นใหม่ ครูสัญญา มัครินทร์
ปาฐกถามูลนิธิโกมลคีมทอง ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔๘
คำนำโดย พระไพศาล วิสาโล

พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๕

เณรบุญเกิด
เรื่องเล่าชาววัดจากเณรน้อย
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล

พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๔

หฤทัยสูตร
หัวใจของการภาวนาเพื่อความรู้แจ้ง
ประมวล เพ็งจันทร์
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล

พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๔

สวนผักบำบัด
เพื่อสุขภาวะและอาหาร สำหรับเด็กกับครอบครัว
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล

พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๔

นิวรณ์ ขยะและแก้วมณีในหัวใจคน
ถ้อยคำของพุทธทาสภิกขุ
คำนำโดย พระไพศาล วิสาโล

พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๔
คัดสรรและเรียบเรียงโดย สมบัติ ทารัก ประชา หุตานุวัตร

ธรรมชาตินำทาง คัดสรรธรรม หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
คำนำโดย พระไพศาล วิสาโล

พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๔
จัดพิมพ์โดย ศิษยานุศิษย์

สู่ธรรมชาติ ธรรมเทศนา หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
คำนำโดย พระไพศาล วิสาโล

พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๔
จัดพิมพ์โดย ศิษยานุศิษย์

สนุกป่วย
คำนำโดย พระไพศาล วิสาโล

พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๓
จัดพิมพ์โดย ศิษยานุศิษย์

เอตทัคคะ และพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา
โดย พระไพศาล วิสาโล

พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๓
จัดพิมพ์โดย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ฯ

ไกลแค่ไหน ไปให้ถึง
๒๐ ปี ธรรมยาตราลุ่มน้ำลำปะทาว

จัดพิมพ์โดย
คำนำโดย พระไพศาล วิสาโล

อุ่นรักไว้โอบโลก

จัดพิมพ์โดย มูลนิธิกุมาร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
คำอนุโมทนาโดย พระไพศาล วิสาโล

หนึ่งเดียวกัน

จัดพิมพ์โดย we oneness
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล

ตะลุยบางปะกง

โดย ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล

พบเพื่อจาก สัจธรรมแห่งชีวิต

โดย พุดซ้อน
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล

เพชรแห่งธรรม

โดย หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
คำนำโดย พระไพศาล วิสาโล

เป็นมนุษย์กันย์

โดย รสวรรณ ม่วงมิ่งสุข
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล

คือชื่อแห่งความสุข

โดย มะลิ ณ อุษา
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล

เด็กๆ ชั้น ๑๑

โดย บุญขนิษฐ์ วรวุฒิ
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล

DIY Your Heart คู่มือ "ดีต่อใจ"

โดย ธนาคารจิตอาสา
ผู้เรียบเรียง ภัทรอนงค์ สิรีพิพัฒน์
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล

เยียวยาอดีต : การเดินทางของข้าพเจ้าจากนักสู้กู้อิสรภาพสู่ผู้เยียวยา 
Redeeming the Past: My Journey from Freedom Fighter to Healer

ผู้แต่ง บาทหลวงไมเคิล แลปสลีย์ กับ สตีเฟน คาราคาเชียน (Father Michael Lapsley, Stephen Karakashian)
ผู้แปล ดรุณี แซ่ลิ่ว
คำนิยม พระไพศาล วิสาโล
สนพ. สวนเงินมีมา

การดูแลภิกษุอาพาธในโรงพยาบาล

โดย พระวิชิต ธมฺมชิโต
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล
พิมพ์ครั้งที่ ๒ โดย เครือข่ายพุทธิกา

พยาบาลผ่าทางตัน

ผู้เขียน เกื้อจิตร แขรัมย์
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล

School
A la carte การศึกษาภาค (อย่า) บังคับ

เขียน โคลญ่า
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์ a book

เพลงธรรมะชุด ไม่เป็นอะไรกับอะไร

วงจีวัน
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล
จัดทำโดย คณะศิษยานุศิษย์

เปลี่ยนหลงเป็นรู้

คัดสรรธรรมหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
คำนำโดย พระไพศาล วิสาโล
จัดพิมพ์โดย คณะศิษยานุศิษย์

ความรักอยู่รอบตัวเรา

ผู้เขียน อรทัย ชะฟู
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล
จัดพิมพ์โดย เครือข่ายพุทธิกา

ทางลัดสู่ความพ้นทุกข์

ผู้เขียน หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ
คำนำโดย พระไพศาล วิสาโล
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์อมรินทร์

Happiness Unfold เผยความสุขที่ซุกซ่อน
หลากวิธีปลดล็อกความสุขภายในใจ พร้อมแบบสอบถามและเกมสำรวจตนเอง

จัดพิมพ์โดย โครงการชุดสื่อสารสุขภาวะทางปัญญา สสส.
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล

Life Lessons ชีวิตสอนอะไรเราบ้าง

ผู้เขียน เอลิซาเบธ คืบเบลอร์-รอสส์ (Elisabeth Kubler-Ross)และเดวิด เคสเลอร์ (David Kessler)
ผู้แปล นุชจรีย์ ชลคุป
คำนำโดย พระไพศาล วิสาโล

กลยุทธ์ ฟื้นวัด คืนธรรม นำเมือง
อรศรี งามวิทยาพงศ์และคณะ
คำตามโดย พระไพศาล วิสาโล
ธรรมะจากนกกางเขน
จากหนังสือ นกกางเขน The Oriental Magpies
พระไพศาล วิสาโล

หัดธรรม
เสียงธรรมสตรี สมัย ร.๕
โดย ธรรมกถิกาจารย์

บรรณาธิการ Martin Seeger & นริศ จรัสจรรยาวงศ์
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล

โลกลืมเศร้า
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล
ป๊ากับฉัน และเงาของเรา
โดย อังคณา มาศรังสรรค์
คำตามโดย พระไพศาล วิสาโล
ห้องเรียนเปลี่ยนโลก
โดย สรยุทธ รัตนพจนารถ
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล
บันทึกของหมอนไม้
โดย มนสิกุล โอวาทเภสัชช์
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล
บันทึกเด็กวัด
โดย วิชัย นาพัว
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล
การดูแลภิกษุอาพาธในโรงพยาบาล
โดย พระวิชิต ธมฺมชิโต
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล
หิมาลัยไม่มีจริง
โดย นิ้วกลม
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล

อบายมุข คือ ศัตรูของความสุข
พระไพศาล วิสาโล

จากหนังสือ ครูดีไม่มีอบายมุข ครูที่โลกต้องการ

Breaking Night
จะไม่รอให้ฟ้าสว่าง

Liz Murray เขียน
ปิ่นแก้ว กิตติโกวิท แปล
พระไพศาล วิสาโล กล่าวนำ
ธรรมะเดินทาง
หนังสือที่ระลึกงานบูชาคุณหลวงพ่อคำเขียน ครั้งที่ ๓
คำนำโดย พระไพศาล วิสาโล
เห็นค่า แทนคุณ
ผู้เขียน พระอาจารย์อธิป อธิปัญโญ
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล
จัดพิมพ์โดย อาศรมศากยบุตร

วิถีสู่...พอเพียงเคียงธรรม
๒๐ แหล่งเรียนรู้สู่ความพอเพียง

ผู้เขียน ยุพิน ประเสริฐพรศรี
พรชัย บริบูรณ์ตระกูล
ธวัชชัย จันจุฬา

คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล
ประมวล เพ็งจันทร์

ทางลัดสู่การบรรลุธรรม
ผู้เขียน หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ
คำปรารภโดย พระไพศาล วิสาโล
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์อมรินทร์
จากดินสู่ดิน
ผู้เขียน ศุภรา จันทร์ชิดฟ้า
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์คบไฟ
หัวใจตื่นรู้
โดย ธรากร กมลเปรมปิยะกุล และ ณัฐนภ ตระกลธนภาส
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล
รู้สึกตัวไม่มีทำไม
โดย ปัญญาปทีโปภิกขุ
คำนำโดย พระไพศาล วิสาโล

สนุกรู้ สนุกเห็น
คัดสรรธรรม หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

ภาพโดย ปิยา วัชระสวัสดิ์
คำนำโดย พระไพศาล วิสาโล

ไม่เป็นอะไรกับอะไร

เรียบเรียงโดย พระโกศิล ปริปุณโณ, พระไพศาล วิสาโล, พระสุทธิศาสตร์ ปญญาปทีโป
พิมพ์โดย วัดป่าสุคะโต วัดภูเขาทอง วัดป่ามหาวัน
จัดทำโดย สำนักพิมพ์แสงแดด
คำปรารภโดย พระไพศาล วิสาโล

ฝึกใจให้นิ่ง ฝึกจิตให้วาง
เรียบเรียงจากธรรมะของพระไพศาล วิสาโล

โดย ปิยา วัชระสวัสดิ์
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล

รอยคำ ธรรมยาตรา
บันทึกภาพและบทกวี ธรรมยาตราลำปะทาว ครั้งที่ ๑๕-๑๖

โดย สนิท แม้นมณี
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล

เร็วไม่ว่า แต่ช้าให้เป็น
SLOW - In Praise of Slowness

เขียนโดย Carl Honoré
แปลโดย กรรณิการ พรมเสาร์
คำนำโดย พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์ โอเพ่นบุ๊คส์

อุดมคติ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

จัดพิมพ์โดย มูลนิธิโกมล คีมทอง
คำนำโดย พระไพศาล วิสาโล

การศึกษาของผู้ถูกกดขื่
PEDAGOGY OF THE OPPRESSED

เขียนโดย เปาโล เฟรเร
แปลโดย ภาคิน นิมมานนรวงศ์, นลัท ตั้งพรพิพัฒน์ และ วิจักขณ์ พานิช
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล

เกิดแต่ดิน คืนสู่ดิน

นิทรรศการจิตรกรรมเขียนดิน โดย สมภพ บุตรราช
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล

รู้ก่อนตายไม่เสียดายชีวิต
ผู้เขียน ดร.กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล
บันทึกจากเบื้องลึก (ภาคต้น)
ชีวิตมีเรื่องราว...ก่อนก้าวสู่สายธารธรรม
กำพล ทองบุญนุ่ม
ผู้เขียน สง่า ลือชาพัฒนพร
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล
เรื่องของแม่ชีป่าน
ผู้เขียน เงาศิลป์ คงแก้ว
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล
บ้านน้อยหลังนี้
ผู้เขียน เพลงดาบแม่น้ำร้อยสาย
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล
๑๖ คนผู้เปลี่ยนโลกให้เป็นสวรรค์สำหรับฉัน
ผู้เขียน ตาแป๋วมองโลก
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล
บวชต้นไม้
ผู้เขียน ซูซาน เอ็ม. คาร์ลิงตัน
ผู้แปล นัยนา นาควัชระ
คำนำโดย พระไพศาล วิสาโล
เยียวยาใจ
ผู้เขียน พระไพศาล วิสาโล และ พญ. รุจิรา มังคละศิริ
ผู้เรียบเรียง วรพงษ์ เวชามาลีนนท์
จัดพิมพ์โดย สปสช.
คำนำโดย พระไพศาล วิสาโล
ฟื้นวัด คืนเมือง
อรศรี งามวิทยาพงศ์ และคณะ
จัดพิมพ์โดย สถาบันอาศรมศิลป์
คำนำโดย พระไพศาล วิสาโล
อาสาเพื่อนรับฟัง

จัดพิมพ์โดย สปสช.
คำปรารภโดย พระไพศาล วิสาโล
ห้องเรียนครูแพทย์

จัดพิมพ์โดย โครงการพัฒนาเครือข่ายจิตตปัญญาศึกษาในครูแพทย์ชนบท
คำนำโดย พระไพศาล วิสาโล
หลบร้อน ใต้ร่มธรรม

ผู้เขียน พระอธิป อธิปปัญโญ
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล
ขุมทรัพย์จากก้อนอึ

ผู้เขียน เอกภพ สิทธิวรรณธนะ
จัดพิมพ์โดย เครือข่ายพุทธิกา

คำนำโดย พระไพศาล วิสาโล
ส่องพระส่องตน : ก้าวพ้นวิกฤติร่วมกัน

ผู้เขียน พระวิชิต ธัมมชิโต
จัดพิมพ์โดย เครือข่ายพุทธิกา

คำนำโดย พระไพศาล วิสาโล
บนเส้นทางการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง

ผู้เขียน รศ.ดร. โคทม อารียา
จัดพิมพ์โดย กลุ่มเพื่อนโคทม อารียา

คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล
อุบายธรรมและคำสอนหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

จัดพิมพ์โดย คณะศิษยานุศิษย์

คำนำโดย พระไพศาล วิสาโล

ตามเหล่าซือไทยไปไต้หวัน
เรียนรู้ปัญญาธรรมชาติกับครูเดชา ศิริภัทร

ผู้แต่ง นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว
สำนักพิมพ์ ศยาม

คำนิยม โดย พระไพศาล วิสาโล

รังสีแห่งธรรม

เขียนโดย พระภาวนาเขมคุณ วิ.
พิมพ์เผยแพร่เป็นธรรมทาน โดย สมาคมเผยแผ่คุณธรรม “เต็กก่า” จีจินเกาะ
คำนิยม โดย พระไพศาล วิสาโล

ธรรมชาติสนทนา

ภาพวาดดินสอ โดย ครองศักดิ์ จุฬามรกต
สำนักพิมพ์ อาศรมศิลป์

คำนิยม โดย พระไพศาล วิสาโล

ธรรมะ? อ่ะทำ

เขียนโดย ปิยา วัชระสวัสดิ์
สำนักพิมพ์ Post Books
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล

เทพตำนานซีซิฟ

เขียนโดย อัลแบรต์ กามูส์
แปลโดย วิภาดา กิตติโกวิท
จัดพิมพ์โดย มูลนิธิหนังสือเพื่อสังคม
บทกล่าวนำโดย พระไพศาล วิสาโล

คืนสู่ธรรมชาติ วิถีสู่การตายอย่างสงบ
บทเรียนจากการดูแลหลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

จัดทำโดย โครงการจัดการความรู้ สุขภาวะระยะสุดท้าย
สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย
เครือข่ายพุทธิกา
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๘
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล

ปทานุกรมความตาย
รวมคำและความหมายเพื่อชีวิตที่ดีและตายอย่างสงบ

จัดพิมพ์โดย เครือข่ายพุทธิกา
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๘
คำนำโดย พระไพศาล วิสาโล

ฉลาดทำศพ

โดย ภัสน์วจี ศรีสุวรรณ
จัดพิมพ์โดย เครือข่ายพุทธิกา
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๗
คำนำโดย พระไพศาล วิสาโล

21คืนที่ฉันหายใจในหมู่บ้านพลัม

โดย สหรัฐ เจตมโนรมย์
พระไพศาล วิสาโล คำนิยม
สำนักพิมพ์ มูลนิธิหมู่บ้านพลัม

ชวนอ่านและวิจารณ์หนังสือต่าง ๆ

โดย ส.ศิวรักษ์
พระไพศาล วิสาโล คำนิยม
สำนักพิมพ์ เคล็ดไทย

ตถตา จะตายก็เป็นเช่นนั้นเอง

หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ
พระไพศาล วิสาโล บรรณาธิการ

รู้ซื่อๆ

หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ
พระไพศาล วิสาโล บรรณาธิการ

คิดถึงหลวงพ่อ
คำนำโดย พระไพศาล วิสาโล

หนังสือที่ระลึกงานปลงสรีระสังขารหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
๖ กันยายน ๒๕๕๗

ธรรมะสมเด็จย่า

จัดพิมพ์โดย อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล

พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
เอกภาพในความหลากหลาย

โดย ดร.ภัทรพร สิริกาญจน
สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล

เลือกทางนี้(ดีกว่า)
๑๒ วิธีเยียวยากายใจ

โดย เทียนสี/นกขมิ้นเหลืองอ่อน
บรรณาธิการ วรพงษ์ เวชมาลีนนท์
จัดพิมพ์โดย เครือข่ายพุทธิกา

คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล

THE POWER OF KINDNESS
พลังแห่งความเมตตา

โดย Piero Ferrucci
แปลและเรียบเรียง ผศ. ดร.จรญิต แก้วกังวาล
สำนักพิมพ์ หมอชาวบ้าน

คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล

แนะนำหนังสือ

ประวัติและปฏิปทา พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล
จัดพิมพ์เผยแผ่เป็นธรรมทานโดย รักพงษ์ แซ่โซว
พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม ๒๕๕๖

๓ ทศวรรษ พระไพศาล วิสาโล

จัดพิมพ์โดย ชมรมกัลยาณธรรม
พิมพ์ครั้งที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
คำอนุโมทนาโดย พระไพศาล วิสาโล

กำลังธรรม

จัดพิมพ์โดย กลุ่มเพื่อนธรรม
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๖
คำอนุโมทนาโดย พระไพศาล วิสาโล

ครอบครัวเดียวกัน
บ่มพลังเพื่อลูกตอน จัดหนักเพราะรักนะวัยรุ่น

เรียบเรียงโดย สิริลักษณ์ ปรินรัมย์
บรรณาธิการ อังคณา มาศรังสรรค์
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล

เราคือโลก โลกคือเรา

ติช นัท ฮันห์
จัดพิมพ์โดย มูลนิธิหมู่บ้านพลัม
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล

สายสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาตินั้นลึกซึ้งกว่าที่เราคิดมาก น้อยคนที่สามารถอธิบายให้เห็นถึงสัจธรรมดังกล่าวได้อย่างลุ่มลึกและงดงามเท่าท่านติช นัท ฮันห์ ผู้เป็นทั้งกวีและวิปัสสนาจารย์ ดังท่านเปรียบมนุษย์กับธรรมชาติว่าแนบแน่นเสมือนคลื่นกับน้ำ คลื่นแต่ละลูกมีความแตกต่างกันแต่ก็ประกอบไปด้วยน้ำเหมือนกัน และเมื่อคลื่นสลายก็มิได้หายไปไหนหากกลับไปเป็นน้ำดังเดิม ก่อนที่จะก่อตัวเป็นคลื่นใหม่ ท่านยังชี้ให้เห็นว่ามนุษย์นั้นมิได้มีตัวตนที่แยกขาดหรือต่างหากจากธรรมชาติทั้งหลาย เพราะมนุษย์ทุกคนย่อมประกอบด้วยสิ่งที่มิใช่มนุษย์ อาทิ ธาตุหรือสสารต่าง ๆ ที่ล้วนมาจากธรรมชาติทั้งสิ้น แสงแดด ก้อนเมฆ แม่น้ำ ดวงอาทิตย์ ฯลฯ ต่างมีส่วนประกอบขึ้นเป็นตัวเรา

หน้าที่แห่งชีวิต

ผู้เขียน : นิโคลัส เบนเนตต์
ผู้แปล : โคทม อารียา
บรรณาธิการ : ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์,ใจสิริ วรธรรมเนียม
จัดพิมพ์โดย สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม. มหิดล

หนังสือเล่มนี้นำเสนอแนวทางการพัฒนาโดยเอาประชาชนผู้ยากไร้เป็นศูนย์กลาง  ซึ่งไม่ได้เกิดจากการคิดหรือการอ่าน แต่เกิดจากประสบการณ์ที่ได้สัมผัสกับความเป็นจริงของชาวบ้านอย่างต่อเนื่องมาหลายปี  มองจากสายตาของนักพัฒนากระแสหลัก ข้อเสนอของนิโคลัสบางข้อดูเหมือนสุดโต่ง  แต่ถ้ามองจากประโยชน์ของชาวบ้านหรือคนส่วนใหญ่แล้ว ข้อเสนอเหล่านี้มีเหตุผลที่น่ารับฟังมากล

สันติสุขทุกลมหายใจ
วิธีปฏิบัติสำหรับคนไม่มีเวลา

ผู้เขียน : ติช นัท ฮันห์
ผู้แปล : จิตร์ ตัณฑเสถียร และสังฆะหมู่บ้านพลัมประเทศไทย
สนพ. ฟรีมายด์

เดินสันติปัตตานี
บันทึกการเดินเท้าทางไกล ๕๓ วัน ๑,๑๐๐ กิโลเมตร
จากศาลายา สู่มัสยิดกลางปัตตานี

อาทิิตย์ ชูสกุลธนะชัย วริสรา กริชไกรวรรณ - เรียบเรียง
ประมวล เพ็งจันทร์ - บรรณาธิการ
จัดพิมพ์โดย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี ม. มหิดล
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๕๕

คำแนะนำหนังสือโดย พระไพศาล วิสาโล

เงิน กามารมณ์ สงคราม และกรรม บันทึกเพื่อการปฏิวัติแนวพุทธ
(Money Sex War Karma: Notes for a Buddhist Revolution)

เขียน เดวิด อาร์ ลอย/ David R. Loy
แปล พรรณงาม เง่าธรรมสาร
บรรณาธิการ พินทุสร ติวุตานนท์ และ พจนา จันทรสันติ
สนพ. สวนเงินมีมา

คำแนะนำหนังสือโดย พระไพศาล วิสาโล

ธรรมนูญชีวิต
พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

คุณค่าของธรรมนูญชีวิต
คำแนะนำหนังสือโดย พระไพศาล วิสาโล

หนังสือเล่มเล็ก ๆนี้ ให้คำตอบที่สำคัญแก่ชีวิตได้ หากคุณสงสัยว่า “มีชีวิตอยู่เพื่ออะไร” หรือ “อยู่ไปทำไม” หนังสือเล่มนี้จะชี้ให้คุณเห็นจุดมุ่งหมายของชีวิต ตั้งแต่ขั้นต้น ขั้นกลาง จนถึงขั้นสูงสุด ทำให้ตระหนักว่านอกจากการหาทรัพย์ มีงานการที่มั่นคง เป็นที่ยอมรับในสังคมแล้ว เรายังควรเสริมสร้างคุณค่าชีวิต และเข้าถึงความสุขลึกล้ำภายใน ด้วยการทำความดี มีใจใฝ่ธรรม แลละควรก้าวไปสู่ภาวะอิสระทางจิต สงบเย็น ผ่องใส เบิกบาน ไม่หวั่นไหวแม้ประสบกับความผันผวนปรวนแปรต่าง ๆ

ปลูกความสุขกลางใจ

ผู้แต่ง สุวรรณนภา คำไร
จัดพิมพ์โดย เครือข่ายพุทธิกา
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๕๔

ประสบการณ์ของ ๑๕๐ โครงการตลอด ๓ ปี เป็นประสบการณ์ที่ลํ้าค่ามากที่ไม่เพียงเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับผู้สนใจเท่านั้น หากยังอุดมด้วยวัตถุดิบที่เป็นประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองและเข้าถึงความสุขภายใน ตลอด ๓ ปีที่ผ่านมาได้มีการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ผลก็คือหนังสือเล่มนี้ ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นคู่มือสำหรับการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประโยชน์สำหรับผู้คนในแวดวงต่าง ๆ

ตักสุขใส่กะโหลก ชะโงกดูใจ

ตัก "สุข ใส่กะโหลก ชะโงกดู "ใจ"

ผู้แต่ง สุรเชษฐ เวชชพิทักษ์
สำนักพิมพ์ oxygen
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๕๔

"เป็นหนังสือที่เชื่อว่าจะให้แรงบันดาลใจอย่างมากแก่ผู้อ่าน เพราะมิใช่เป็น...ทฤษฎีความสุข แต่เต็มไปด้วยเรื่องราวดีๆ ที่มาจากประสบการณ์จริง...เชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้อื่นได้อีกมากมาย" - พระไพศาล วิสาโล

รู้ทันจิต ชีวิตเป็นสุข

ผู้แต่ง รศ.ยุพา กาญจนดุล
จัดพิมพ์โดย ธรรมสภา
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๕๔

รู้ทันจิต ชีวิตมีแต่สุข เป็นหนังสือที่พาเราไปรู้จักกับธรรมหลายแง่มุม ที่ช่วยให้เราสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขในโลกที่ผันผวน ธรรมที่ผู้เขียนนำมาถ่ายทอดนั้นแม้จะหลากหลาย แต่ล้วนมีจุดหมายเดียวกันคือเพื่อบ่มเพาะความดีงามในจิตใจของเรารวมทั้งสติและปัญญา จนสามารถรักษาใจมิให้เป็นทุกข์ได้ หนังสือเล่มนี้ยังพาผู้อ่านไปรู้จักกับจิตใจของตนเอง ยิ่งรู้ทันและรู้ชัดอย่างลึกซึ้งมากเท่าไร ก็ยิ่งห่างไกลจากความทุกข์และเข้าถึงความสุขที่ประณีตมากเท่านั้น

เปลี่ยนเป็นสุข

เปลี่ยนเป็นสุข
ประสบการณ์ ๓๐ ชีวิตบนเส้นทางสุขแท้ด้วยปัญญา

จัดพิมพ์โดย โครงการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญา (สุขแท้ด้วยปัญญา) เครือข่ายพุทธิกา
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๕๔

แม้เป็นคนเล็ก ๆ แต่เรื่องราวของเขาสามารถสร้างแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่ผู้คนได้ เพราะไม่เพียงชี้ให้เห็นว่ามนุษย์ทุกคนมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงตนเอง หากยังเป็นประจักษ์พยานว่าความใฝ่ดีนั้นมีอยู่ในมนุษย์ทุกคน แม้แต่คนที่ถูกตราหน้าว่า "เหลือขอ" หรือ "เลวสุด ๆ" ก็ยังมีพลังที่จะทำความดี ขอเพียงแต่ได้รับแรงกระตุ้นหรืออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูล

รวมแนวคิดหลากมุมมอง
องค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้

ผู้แต่ง ดร.มงคลชัย วิริยะพินิจ
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ส่องศยาม
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๕๔

น่าสังเกตว่าแนวคิดที่ผู้เขียนใช้อธิบายเรื่ององค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้นั้น ใกล้เคียงกับหลักธรรมในพุทธศาสนาหลายประการ เช่น อิทธิบาท ๔ อันเป็นหลักธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จ เริ่มต้นจาก ฉันทะ (ความมีใจรักในงานที่ทำ) วิริยะ (ความเพียร) จิตตะ (ความแน่วแน่ใส่ใจในงาน) และ วิมังสา (การใคร่ครวญตรวจตราเพื่อทำให้ดีขึ้น) นอกจากนั้นการชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง งาน ความสุข ความรู้ และคุณธรรม(หรือคุณภาพจิต เช่น สติ ขันติ เมตตา การลดละอัตตา) ก็ตรงกับแนวคิดทางพุทธศาสนา ดังท่านอาจารย์พุทธทาสได้สรุปเป็นข้อคิดสั้น ๆ ว่า “การทำงานคือการปฏิบัติธรรม” หรือ “สุขแท้มีอยู่แต่ในงาน”

การสื่อสารอย่างสันติ
คู่มือสื่อสารเพื่อสานสัมพันธ์ และแก้ไขความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์

แปลและเีรียบเรียง ไพรินทร์ โชติสกุลรัตน์
พิมพ์ครั้งที่ ๒ ๒๕๕๓

ความขัดแย้งเป็นธรรมดาของชีวิต ไม่มีใครหลีกหนีความขัดแย้งพ้น ดังนั้นแทนที่จะถามว่า เราจะอยู่โดยไร้ความขัดแย้งได้อย่างไร คำถามที่เราควรใส่ใจมากกว่าก็คือ เราจะจัดการกับความขัดแย้งอย่างไร ความขัดแย้งนั้นจะเป็นคุณหรือโทษ อยู่ที่การกระทำของเราเป็นสำคัญ หาได้ขึ้นอยู่กับอีกฝ่ายที่เป็นคู่ขัดแย้งไม่ หากเรามีท่าทีที่ถูกต้อง ความขัดแย้งนั้นก็สามารถก่อผลที่สร้างสรรค์ได้

สุขให้เป็น เย็นให้ได้
"เราเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วไม่ได้ แต่เราเปลี่ยนมุมมองใหม่ได้"

ผู้แต่ง หมอนไม้
สำนักพิมพ์ beBRiGHT
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๔

เป็นเวลาหลายปีแล้วที่ “หมอนไม้”ได้จับจองพื้นที่เล็ก ๆ ในเนชั่นรายสัปดาห์ เพื่อ “ปักกลด” อย่างเงียบ ๆ ท่ามกลางความจอแจคับคั่งของข่าวสารและความร้อนแรงของเหตุการณ์บ้านเมือง พื้นที่ดังกล่าวได้กลายเป็นมุมสงบของผู้อ่านที่แวะมาผ่อนพักใต้ร่มเงาของกลดนั้นสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่า แม้ส่วนใหญ่จะใช้เวลาผ่อนพักไม่ถึง ๑๕ นาทีในพื้นที่ดังกล่าว แต่ก็มักจะได้ข้อคิดดี ๆ กลับไปเสมอ

เพื่อรอยยิ้มเมื่อสิ้นลม
ประสบการณ์ของ กานดาวศรี ตุลาธรรมกิจ
ในการช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ผู้แต่ง สง่า ลือชาพัฒนพร
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๔

เมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้ ข้าพเจ้าอดไม่ได้ที่จะนึกถึง “หลายชีวิต”ของม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ทั้งนี้เพราะผู้คนที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ล้วนมีบุคลิก นิสัย สถานภาพ และภูมิหลังที่แตกต่างกันมาก บ้างร่ำรวยเหลือล้น บ้างยากจนเข็ญใจ บางคนรุ่งโรจน์ แต่บางคนตกอับ บ้างก็สมหวังในชีวิต ขณะที่บางคนกลับอับโชค แต่แล้วในที่สุดทุกคนก็เดินทางมาสู่จุดสุดท้ายในสถานที่เดียวกัน เป็นแต่ต่างกรรมต่างวาระ หาได้พบจุดจบในเหตุการณ์เดียวกันอย่างนวนิยายเล่มดังกล่าวไม่

คู่มือจิตอาสา
สำหรับผู้ไม่พิการในความดี
Disability Volunteer

จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ
ผู้แต่ง กัญชิตา ประพฤติธรรม
พิมพ์ครั้งที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔
ISBN 978-974-496-389-5

พุทธสันติวิธี
หลักการและเครื่องมีอจัดการความขัดแย้ง

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส(นิธิบุณยากร)

จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ก็คือการศึกษาโดยอาศัยภูมิปัญญาจากคัมภีร์สำคัญที่สุดของพุทธศาสนา คือพระไตรปิฎก โดยเทียบเคียงกับศาสตร์และองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่พัฒนาในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา อีกทั้งยังนำหลักธรรมสำคัญทางพุทธศาสนามาเชื่อมโยงกับแนวคิดทางตะวันตก เช่น สิทธิมนุษยชน ความยุติธรรม ความโปร่งใส เป็นต้น โดยได้สังเคราะห์เป็นพุทธสันติวิธีสำหรับสังคมปัจจุบัน

ทะลวงวัตถุนิยมทางจิตวิญญาณ
Cutting Through Spiritual Materialism

เชอเกียม ตรุงปะ บรรยาย
วิจักขณ์ พานิช แปล
คำนิยม โดย เขมานันทะ
คำนำ โดย เรจินัลด์ เรย์
สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง
พิมพ์ครั้งที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔

สัมผัสรัก
อาสานวดเด็ก
พลังแห่งการเปลี่ยนแปลง 2

จัดพิมพ์โดย มูลนิธิสุขภาพไทย
ISBN 978-974-496-849-4
พิมพ์ครั้งแรก มีนาคม 2554

นิราศซิดนีย์
ท่องไปในโลกการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ผู้เขียน นายแพทย์สกล สิงหะ
สำนักพิมพ์ ศยาม
ISBN 978-616-7122-28-1

ไม่กลัว ไม่ตาย

ไม่กลัว ไม่ตาย
อยู่อย่างมีความหมาย ตายอย่างมีชีวิต

ผู้เขียน สุวรรณา โชคประจักษ์ชัด
สำนักพิมพ์ บ้านภายใน
ISBN 9786169007234

พลังแห่งสันติวิธี

พลังแห่งสันติวิธี : การยุติปัญหาความขัดแย้งในรอบศตวรรษ

ผู้แต่ง ปีเตอร์ แอ็คเคอร์แมน และ แจ็ค ดูวาลล์
แปลโดย ดรุณี แซ่ลิ่ว และ เนาวนิจ สิริผาติวิรัตน์
สำนักพิมพ์ สวนเงินมีมา

“พลังแห่งสันติวิธี” ให้รายละเอียดเกี่ยวกับพลวัตและพัฒนาการของการต่อสู้ด้วยสันติวิธีเกือบ ๒๐ กรณี ซึ่งมีความแตกต่างทั้งในด้านยุทธวิธีและผลลัพธ์ ชี้ให้เห็นถึงความหลากหลายของขบวนการสันติวิธี ขณะเดียวกันก็ได้วิเคราะห์ถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จและความล้มเหลวของขบวนการเหล่านี้ จึงไม่เพียงช่วยให้เกิดความเข้าใจในความเป็นไปของโลกในศตวรรษที่แล้วเท่านั้น หากยังเป็นประโยชน์สำหรับผู้ปรารถนาขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองด้วยสันติวิธี

พลังแห่งกรุณาคือการเยียวยาสูงสุด

พลังแห่งกรุณาคือการเยียวยาสูงสุด
Ultimate Healing The Power of Compassion

ผู้เขียน ลามะโซปะ ริมโปเช
ผู้แปล ธีรเดช อุทัยวิทยารัตน์
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล
จัดพิมพ์โดย มูลนิธิโกมลคีมทอง

หนังสือเล่มนี้มิใช่เป็นเรื่องของการเยียวยารักษาความเจ็บป่วยทางกายเท่านั้น หากยังมีเนื้อหาที่ลึกซึ้งกว้างไกลกว่านั้น ได้แก่การเยียวยาความเจ็บป่วยทางจิต รวมถึงการขจัดความทุกข์ทางใจ ความเจ็บป่วยทางกายอาจเกิดขึ้นกับเรานาน ๆ ครั้ง แต่ความทุกข์ทางใจนั้นเกิดขึ้นกับเราเป็นนิจ หนังสือเล่มนี้จึงมิได้เหมาะแก่ผู้ป่วยเท่านั้น หากยังเป็นประโยชน์แก่เราทุกคนด้วยแม้จะยังไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็ตาม

ความสุขไม่ต้องรอ

คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล
โดย วีณา โดมพนานดร
สำนักพิมพ์ มติชน

“ความสุขไม่ต้องรอ” เป็นมากกว่าชื่อหนังสือ แต่เป็นความจริงที่ทุกคนสามารถสัมผัสได้ตลอดเวลา ความสุขไม่ต้องรอ เพราะประการแรก ความสุขมีอยู่กับเราอยู่แล้วทุกขณะ เป็นแต่เรามองไม่เห็นเอง เพราะเรามัวไปสนใจจดจ่อกับสิ่งที่ยังไม่มี จึงมองข้ามสิ่งดี ๆ ที่เรามีอยู่ไปอย่างน่าเสียดาย ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพพลานามัย การดำรงชีวิตอย่างปกติสุข การมีคนรักอยู่ใกล้ตัว ต่อเมื่อสูญเสียสิ่งเหล่านั้นไปเราจะรู้ซึ้งถึงคุณค่าของสิ่งที่เราเคยมี

จิตวิญญาณอหิงสา

จิตวิญญาณอหิงสา
มรดกรักจากปู่

ผู้แต่ง อรุณ คานธี
สำนักพิมพ์ มูลนิธีโกมลคีมทอง

เมื่อพูดถึงสันติวิธี คนจำนวนไม่น้อยนึกถึงการยอมจำนน หรืออย่างมากก็นึกถึงการเจรจาเท่านั้น แต่ในความเป็นจริง สันติวิธีคือทางสายกลางที่อยู่กึ่งกลางระหว่างการยอมจำนนกับการใช้ความรุนแรง สันติวิธีเป็นการเผชิญหน้ากับปัญหา ดังนั้นจึงไม่ใช่การยอมจำนน ในขณะที่ความรุนแรงแก้ปัญหาด้วยวิธีทำลายล้างคู่ต่อสู้ สันติวิธีแก้ปัญหาด้วยการชนะใจคู่ต่อสู้ หาไม่ก็ปิดโอกาสมิให้เขาก่อปัญหาได้อีกต่อไป

ชีวิตผลิบาน

ชีวิตผลิบาน

กลุ่มหนังสือ กระบวนทรรศน์ใหม่ & การศึกษาองค์รวม
ผู้แต่ง ปรีดา เรืองวิชาธร
สำนักพิมพ์ สวนเงินมีมา

ผลัดใบชีวิต

โรงเรียนพ่อแม่ลูก ตอน "ผลัดใบชีวิต"
โดยครูณา อังคณา มาศรังสรรค์
สำนักพิมพ์ lazyday
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล

คุณอังคณา มาศรังสรรค์ หรือ “ครูณา” ละทิ้งอาชีพวิศวกร เพื่อมาตั้งโรงเรียนตามความใฝ่ฝันที่อยากเห็นเด็กเรียนอย่างมีความสุข ในชั่วเวลาไม่กี่ปีโรงเรียนของเธอได้รับความนิยมจนกลายเป็นโรงเรียนสอนเสริมที่มีนักเรียนมากที่สุดในจังหวัดนครสวรรค

คู่มือการจัดกระบวนการสานเสวนา

คู่มือการจัดกระบวนการสานเสวนา
โดย ผศ.ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผา

ในยุคที่ผู้คนสื่อสารกันอย่างเร่งรีบและฉับไว เราจำเป็นต้องหยุดฟังกันให้มากขึ้น รับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น และรู้เท่าทันปฏิกิริยาภายในใจเรา เพื่อที่จะเข้าใจผู้อื่น และอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย วิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เราฟังได้ดีขึ้นทั้งเสียงของผู้อื่นและเสียงในใจเรา ก็คือ “สานเสวนา” (dialogue) หรือที่บางคนเรียกว่า “สุนทรียสนทนา”

พลังแห่งสติ

พลังแห่งสติ

เขียนโดย พระญาณโปณิกมหาเถระ
แปลโดย ทัศนีย์ หงส์ลดารมภ์
พิมพ์โดย สนพ.โกมล คีมทอง ๒๕๕๓

ย้อนหลังไปเมื่อปี ๒๕๑๗ ในขณะที่กระแสความตื่นตัวทางการเมืองกำลังพุ่งขึ้นสูงอันเป็นผลพวงจากเหตุการณ์ ๑๔ ตุลา ฯหนังสือขนาดย่อมเล่มหนึ่งได้ปรากฏตัวอย่างเงียบ ๆ ในร้านหนังสือเพียงไม่กี่แห่งในกรุงเทพ ฯ หลังจากนั้นไม่นานหนังสือเล่มนี้ก็เริ่มเป็นที่กล่าวขานในหมู่ปัญญาชนชาวพุทธ รวมทั้งได้รับการแนะนำในวารสารหลายฉบับ ในเวลาไม่ถึงปีหนังสือเล่มนี้ก็ขาดตลาด และต้องพิมพ์ใหม่เป็นครั้งที่สอง แม้กาลเวลาล่วงเลยมาถึง ๓๕ ปีแล้ว ทุกวันนี้หนังสือเล่มนี้ยังเป็นที่จดจำของปัญญาชนชั้นนำหลายคน สำหรับเยาวชนผู้ใฝ่ธรรมในเวลานั้น หนังสือเล่มนี้มีคุณูปการไม่น้อยต่อการเติบโตทางสติปัญญาและศาสนธรรมของพวกเขา หนังสือเล่มนั้นคือ พลังแห่งสติ

เยียวยาด้วยรัก

เยียวยาด้วยรัก
รวมเรื่องจริงของผู้ใช้ประสบการณ์เฉียดตาย
ปลุกหัวใจรักผู้แวดล้อม
สู่การสร้างมรณกรรมอันงดงามแก่ผู้จากไป

เรียบเรียง กนกวรรณ กนกวนาวงศ์
จากประสบการณ์ กานดาวศรี ตุลาธรรมกิจ

สำนักพิมพ์ สุขภาพใจ

กานดาวศรี พยาบาลดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
เธอทำหน้าที่ประคับประคองและส่งผู้ป่วยไปถึงปลายทางด้วยความสงบ
แล้วคุณจะรู้สึกถึงความงดงามของการเปลี่ยนผ่าน

 สัมผัสรัก อาสานวดเด็ก พลังแห่งการเปลี่ยนแปลง

สัมผัสรัก
อาสานวดเด็ก...พลังแห่งการเปลี่ยนแปลง

รวมเรื่องราวน่าประทับใจของอาสาสมัครนวดเด็กบ้านปากเกร็ด
พิมพ์โดย มูลนิธิสุขภาพไทย
บก.โดยอภิญญา ตันทวีวงศ์

หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องอานุภาพของความรักโดยแท้ เรื่องเล่าของอาสาสมัครหลายคนที่ท่านจะได้อ่านต่อไปนี้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ความรักสามารถก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแก่เด็กอ่อนได้อย่างน่าอัศจรรย์

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved