คิดถึงหลวงพ่อ >
นิโครธใหญ่
กลับหน้าแรก

นิโครธใหญ่
โลลุทายี

 

นิโครธใหญ่ใบร่วงหล่น
รากแก้วยังอยู่
หลวงพ่อจากไปแล้ว
ธรรมะยังอยู่


รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved