คิดถึงหลวงพ่อ >
หลวงพ่อคำเขียนสอนธรรมผ่านกาย
กลับหน้าแรก

หลวงพ่อคำเขียนสอนธรรมผ่านกาย
ลลิดา ภู่ทอง

นึกถึงครา ได้อ่านธรรม ของหลวงพ่อ       ใจจดจ่อ ใคร่รู้ “ รู้”  เป็นไฉน 
เดินทางมา สุคะโต อย่างตั้งใจ                แล้วพบได้ หลวงพ่อที่  “ธรรมดา”
ครานั้นยัง รู้ตัวแค่ อนุบาล                       แต่ช่วยสาน ใจมุ่งต่อ ให้แกร่งกล้า
“ธรรมดา” ของหลวงพ่อ ช่วยนำพา          สอนธรรมผ่าน กริยา ทางร่างกาย
ครั้นได้ยิน ข่าวหลวงพ่อ ในปีนี้                คอยเฝ้าถี่ ติดตาม ไม่ห่างหาย
ช่างโชคดี มีเฟสบุ๊ค มีไทม์ไลน์                 เลยทำให้ ตามข่าวได้ ทุกเวลา
ได้เห็นภาพ หลวงพ่อ เป็นธรรมสอน        มะเร็งฤา จะคลอน  “รู้ตัว” หนา
ภาพใบหน้า ของหลวงพ่อ คอยติดตา      ไม่นำพา สิ่งใดใด   เข้า-ออกตน
ได้ฟังเสียง แสดงธรรม ละสังขาร            ยิ่งเป็นสาร สอนธรรม ให้ฝึกฝน
อย่าห่วงเลย ห่วงใย คนหลายคน            จงห่วงตน ฝึกจิตหวั่น ให้มั่นคง 
เป็นประกาย ให้ตามรอย ที่ท่านชี้            ตามวจี ท่านสอน ไม่ให้หลง
ฝึก “ตัวรู้” แค่ “ดู” อย่างบรรจง                อย่าลงเป็น “ผู้เป็น” ใน สังสารเอย


รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved