กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > อยู่ย้อนยุค
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน  

อยู่ย้อนยุค

ISBN 974-89391-3-8
โดย พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์ คณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชน
เพื่อการสาธารณสุขมูลฐาน
พิมพ์ครั้งที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๙


ค่าของคนเวลานี้ไม่ได้อยู่ที่เป็นอย่างไรหรือทำอะไร หากอยู่ที่บริโภคอะไรต่างหาก การบริโภคได้กลายเป็นเครื่องแสดงความสามารถในการไล่ตามโลกไปแล้ว และยิ่งไล่ตามโลกมากเท่าไหร่ยิ่งพบว่า ทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นสินค้าที่รอการบริโภค แม้กระทั่งความรู้ซึ่งต้องอาศัยการไตร่ตรองขบคิดก็ถูกแปรสภาพเป็นสินค้าในรูปข้อมูล โดยผู้คนถูกทำให้เชื่อว่ายิ่ง "บริโภค" ข้อมูลมากเท่าไหร่ ความรู้ก็ยิ่งเพิ่มพูนมากเท่านั้น ในทำนองเดียวกัน สุขภาพก็กำลังกลายเป็นสินค้าที่กำลังขายดี เพราะคนเป็นอันมากกำลังเข้าใจว่าเพียงแค่ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการบางชนิดเท่านั้น ความปกติสุขของร่างกายก็เป็นอันหวังได้

รวมบทความจากนิตยสารฉลาดซื้อ คอลัมน์อยู่ย้อนยุครวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved