กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > อยากจะเปลี่ยนชีวิต ต้องเปลี่ยนวิธีคิด
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน  

แนวทางและวิธีคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น
ด้วยการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและทัศนะคติต่อชีวิตให้ถูกต้อง

อยากจะเปลี่ยนชีวิต ต้องเปลี่ยนวิธีคิด (๓)
ISBN 974-93837-1-0
โดย พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์ บี มีเดีย
พิมพ์ครั้งที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๙

พระพุทธองค์ได้ตรัสว่า่ ไม่มีอะไรทำร้ายเรามากเท่ากับจิตที่วางไว้ผิด ในทางตรงข้าม ไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเป็นสุขได้มากเท่ากับจิตที่วางไว้ถูก ดังนั้นเมื่อใดก็คามที่เป็นทุกข์ และรู้สึกว่าชีวิตตกต่ำลำเค็ญ ให้สำรวจตนเองดูก่อนว่า เราวางใจไว้ถูกแล้วหรือ ความทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่เราเอามาซ้ำเติมให้แก่ตัวเองหรือไม่ และแน่ใจหรือว่าชีวิตเรามีแต่สิ่งเลวร้าย ไม่มีสิ่งดีๆ อยู่เลยหรือ

ชีวิตนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกขณะโดยไม่ต้องรอเทศกาลปีใหม่ หรือรอให้ใครเปลี่ยนแปลงเสียก่อน สิ่งสำคัญอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงตนเอง โดยเริ่มต้นจากการเปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนวิธีคิด และสร้างคุณภาพใหม่ให้แก่จิต เพื่อให้มีความตื่นรู้และเท่าทันความเป็นจริงของชีวิต พร้อมกับมีน้ำใจเกื้อกูลผู้อื่น หากทำได้เช่นนี้ชีวิตจะไม่มีวันตกต่ำ และทุกข์ภัยใดๆ ก็ไม่อาจแผ้วพานได้รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved