กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > อยากให้โลกนี้มีสันติ
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน  

อยากให้โลกนี้มีสันติ

โดย กลุ่มศึกษาและปฏิบัติธรรม
สำนักพิมพ์ ปาจารยสาร
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๓๐

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved