กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > เหนือตัวตน พ้นสมมุติ
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน  
 

เหนือตัวตน พ้นสมมุติ เล่ม ๕

ISBN 978-974-8075-92-1
โดย พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์ ธรรมดา
พิมพ์ครั้งที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๐

ถ้าไม่มีตัวฉันเกิดขึ้นแล้ว เราจะมีชีวิตที่โปร่งเบาเป็นอิสระ ความทุกข์ไม่มีที่ตั้ง เพราะไม่มีตัวฉันมาเป็นเจ้าของความทุกข์ ... ใหม่ๆ เรายังไม่สามารถที่จะมองเห็นตรงนี้ได้ แต่ว่าเมื่อเราดูและเห็นอยู่เรื่อยๆ ปัญญาหรือความประจักษ์ในความจริงเหล่านี้ก็ค่อยๆ ชัดเจนขึ้น ชัดเจนขึ้น แล้วเราก็จะรู้ว่า เราทุกข์เพราะปล่อยให้ตัวกูของกูเกิดขึ้นโดยแท้ นี่แหละคือต้นเหตุแห่งความทุึกข์ทั้งปวง

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved