กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > ล่องกระแสธรรม
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน  
 

ล่องกระแสธรรม เล่ม ๔

ISBN 978-974-8075-91-4
โดย พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์ ธรรมดา
พิมพ์ครั้งที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๐

การดำเนินชีวิตในโลกนี้เหมือนกับการล่องแพในกระแสน้ำที่เชี่ยวกราก เราจะทวนกระแสน้ำก็ไม่ได้ จะลอยไปตามกระแสน้ำอย่างเดียวก็อาจชนหินหรือเกาะแก่ง สิ่งที่ควรทำก็คือ รู้จักล่องน้ำโดยระมัดระวัง คัดท้ายแพไม่ให้ชนหินหรือเกาะแก่ง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องรู้จักธรรมชาติของกระแสน้ำ ขณะเดียวกันก็ต้องรู้จักคัดท้ายแพด้วย ถ้าทำเช่นนั้นได้กระแสน้ำก็จะเป็นประโยชน์สามารถพาเราไปถึงที่หมายได้

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved