กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > ปลูกสติกลางใจ
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน  
 

ปลูกสติกลางใจ เล่ม ๓

ISBN 978-974-8075-90-7
โดย พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์ ธรรมดา

พิมพ์ครั้งที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๐

การเจริญสติบางทีก็เปรียบเหมือนกับการปลูกต้นไม้ เราต้องขยันรดน้ำ พรวนดิน แต่ถึงจะขยันก็ใช่ว่าจะเห็นผลทันที กว่าต้นกล้าจะงอก หรือต้นไม้จะเติบใหญ่ต้องใช้เวลา เราผู้ปลูกต้นไม้ขยันอย่างเดียวไม่พอ ต้องรู้จักคอยด้วย พร้อมกับมีศรัทธาหรือความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะต้องให้ผลในที่สุด ถ้าประกอบเหตุถูกต้องแล้ว ผลมันทนไม่ได้ต้องแสดงตนออกมาในที่สุด

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved