กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > อยู่กับความรู้สึกตัว
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน  
 

อยู่กับ
ความรู้สึกตัว
เล่ม๑

ISBN 978-974-8075-88-4
โดย พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์ ธรรมดา
พิมพ์ครั้งที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๐

ถ้าเราเรียนรู้วธีที่จะปฏิบัติอย่างเป็นธรรมชาติโดยอาศัยอิริยาบถต่างๆ ในชีวิตประจำวันไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ไม่ว่าอยู่คนเดียวหรือเกี่ยวข้องกับผู้คน ก็จะช่วยให้การปฏิบัติของเราก้าวหน้าได้เร็ว อีกทั้งยังทำให้การปฏิบัติธรรม ไม่แยกไปจากการดำเนินชีวิตประจำวัน เราสามารถปฏิบัติธรรมได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่ต้องรอว่าเมื่อไหร่จะเข้าคอร์สปฏิบัติธรรม ไม่ต้องรอว่าเมื่อไหร่จะมีเวลาเข้าวัด ขอให้มีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาก็แล้วกัน

 

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved