กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > โรงเรียนวัดของพระไพศาล Phra PaiSan's Temple School
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

โรงเรียนวัดของพระไพศาล
Phra PaiSan's Temple School

โดย พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์
โลกสีเขียว
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๔๙

 

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved