กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > ธารน้ำใสกลางใจ
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

ปล่อยลมหายใจให้ผสานเป็นหนึ่งเดียวกับถ้อยความคิด
แล้วดั้นด้นไปค้นหา ต้นธารแห่งความสุข...ไม่ใกล้ไม่ไกล

ธารน้ำใสกลางใจ

ISBN 974-9081-32-3
โดย
รินใจ

สำนักพิมพ์
ไลฟ์แอนด์แฟมิลี่
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๕

นักเดินป่าที่เพียรพยายามฟันฝ่าไปถึงต้นน้ำ
ย่อมพบกับแหล่งน้ำที่ไม่มีวันเหือดแห้ง
และใสจนดื่มกินได้ฉันใด
ผู้ที่ทวนกระแสของจิตในที่สุด
ย่อมพบกับต้นธารแห่งความสุขภายในอันบริสุทธิ์
และไม่มีวันหมดสิ้นฉันนั้น
เป็นความสุขอันเป็นผลมาจาก...
ความว่างแห่งกิเลสตัณหาอย่างสิ้งเชิง

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved