กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > ประวัติศาสตร์การบริโภคสุราในประเทศไทย
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน  

ประวัติศาสตร์
การบริโภคสุราในประเทศไทย

ISBN
โดย
พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์ คณะกรรมการระบาดวิทยาแห่งชาติ
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๓๗

แบ่งปันบน facebook Share

 

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved