กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > ชีวิตที่จิตใฝ่หา
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

ชีวิตที่จิตใฝ่หา
ISBN 974-91593-1-4
โดย พระไพศาล วิสาโล
จัดพิมพ์โดย กองทุนวุฒิธรรม

พิมพ์ครั้งที่ ตุลาคม ๒๕๔๖

คนเรานั้นต้องมีความสุขหล่อเลี้ยงชีวิต
ต้นธารแห่งความสุขนั้นอยู่ไหน
ก็อยู่ที่ใจเรานี่แหละ
ถ้าเราเข้าใจจิตใจของเราดีพอ
เราก็จะมีต้นธารแห่งความสุข
ที่หล่อเลี้ยงชีวิตเราไม่ให้ทุกข์ ไม่ให้หม่นหมอง
ทำให้เรามีความสดชื่นแจ่มใสตลอดเวลา

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved