กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > เส้นโค้งแห่งความสุข ๑
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

เส้นโค้งแห่งความสุข
สดับทุกข์ยุคบริโภคนิยม
ISBN 974-90166-8-8
โดย พระไพศาล วิสาโล
ผู้จัดพิมพ์ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
พิมพ์ครั้งที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕

ทรัพย์นั้นจะก่อให้เกิดความสุขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตราบใดที่ความสุขที่หมายมุ่งนั้นยังเป็นความสุขเพื่อยังชีวิตระดับความอยู่รอด แต่ถ้าต้องการใช้ทรัพย์เพื่อความอยู่ดีกินดี หรือเพื่อชีวิตที่หรูหราฟุ่มเฟือยแล้ว ความสุขจะลดต่ำลง พูดอีกอย่างหนึ่งคือเงินล้านสำหรับเศรษฐีให้ความสุขน้อยกว่าเงิน๑๐ บาทที่อยู่ในมือคนหิวโหย ตรงนี้เองที่พุทธศาสนาต่างกับลัทธิบริโภคนิยมอย่างสำคัญ ฝ่ายหลังนั้นเชื่อว่ายิ่งมีทรัพย์มากขึ้นยิ่งเสพมากขึ้น ความสุขก็ยิ่งเพิ่มขึ้น ความสุขในทัศนะบริโภคนิยมจึงเป็นเส้นตรงที่พุ่งขึ้นไม่รู้จบ ขณะที่ทางพุทธศาสนา ความสุขจากการบริโภคทรัพย์นั้นมีพัฒนาการเป็นเส้นโค้ง คือเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้ว ไม่ว่าจะมีทรัพย์เพิ่มขึ้นเท่าไร เสพมากเท่าไร ความสุขมีแต่จะลดลง ความทุกข์กลับเพิ่มมากขึ้น ความพอดีของแต่ละคนไม่เหมือนกันสุดแท้แต่พัฒนาการทางจิตใจ จิตยิ่งพัฒนามากเท่าไร ความพอดียิ่งลดระดับลงมามากเท่านั้น ทรัพย์เพียงเล็กน้อยจึงทำให้มีความสุขมากมาย...

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved