กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > สาระขัน คติธรรมในขำขัน
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน  

สาระขัน
คติธรรมในขำขัน

ISBN 974-90008-8-0
โดย
สามสลึง
สำนักพิมพ์ มูลนิธิเสถียรธรรมสถาน
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔

 

ธรรมะนั้นมีอยู่ในทุกหนทุกแห่ง
ไม่ใช่มีแต่เฉพาะในพระไตรปิฎกหรือหนังสือธรรมะเท่านั้น
แท้จริงแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเป็นธรรมะสอนใจได้
หากรู้จักมอง หรือมองให้เป็น

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved