กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > สงบจิต สว่างใจ
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

ิต ส

ISBN 978-974-357-663-8
โดย พระไพศาล วิสาโล
จัดพิมพ์โดย ศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลเลย

พิมพ์ครั้งที่ กันยายน ๒๕๕๑

ดอกไม้ไม่ได้มีอยู่แต่ภายนอกเท่านั้น หากยังอยู่ในใจด้วย เมื่อใดที่ผู้คนมีน้ำใจ เมตตาอารีต่อกัน นั่นเป็นสัญญาณว่าดอกไม้ได้บานในใจเขาแล้ว ดอกไม้ในใจนี้แหละที่สามารถชุบชูใจเราให้หายท้อแท้ได้อย่างชะงัด และดอกไม้ชนิดนี้แหละที่สามารถแลเห็นได้ไม่ยากนัก เราอาจเห็นได้จากแท็กซี่ที่หยุดรถเพื่อจูงคนตาบอดข้ามถนน จากคนที่พยายามตามหาข้าวของกระเป๋าเงินที่เขาเก็บได้ จากเด็กที่ลุกให้ที่นั่งแก่ผู้เฒ่า เหล่านี้คือความงามที่เหนือกว่าดอกไม้ภายนอกเสียอีก

แต่อย่าเฝ้าชื่นชมดอกไม้ภายในใจของผู้อื่นอย่างเดียว ขอให้น้อมนำดอกไม้นั้นมาบานในใจเราด้วย ชีวิตเราจะมีความสุขอย่างยิ่ง

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved