กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > เริ่มต้นชีวิตใหม่ เริ่มที่ใจของเรา
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

แนวทางและวิธีคิดเพื่อการเริ่มต้นชีวิตใหม่
ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ิจิต และรักษาใจให้ถูกต้อง

เริ่มต้นชีวิตใหม่ ....เริ่มที่ใจของเรา

ISBN 974-93837-2-9
โดย
พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์ บีมีเดีย
พิมพ์ครั้งที่ ๑


ชีวิตใหม่ไม่ได้หมายถึงการมีอาชีพใหม่ คู่รักคนใหม่ หรือมีบ้านหลังใหม่ รถคันใหม่ ตำแหน่งใหม่เสมอไป สิ่งสำคัญอยู่ที่การมีทัศนคติใหม่และมีความสัมพันธ์อย่างใหม่กับสิ่งเดิมๆ มากกว่า กล่าวอีกอย่างหนึ่งคือทำตัวเองให้ใหม่ โดยไม่หวังพึ่งความใหม่จากภายนอก

ชีวิตใหม่จึงมิใช่เรื่องไกลตัวหรือต้องคอยหาโอกาส หากสามารถทำได้เลยนับแต่วันนี้ ชีวิตใหม่สามารถมาพร้อมกับปีใหม่ได้ทันที หากเราเปลี่ยนมุมมองเสียใหม่ และให้คุณค่าใหม่กับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วกับตัว

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved