กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > ระลึกถึงความตายสบายนัก
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน  

ระลึกถึงความตายสบายนัก
การเจริญมรณสติในชีวิตประจำวัน

ISBN 978-974-04-5410-6
โดย
พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์ เครือข่ายพุทธิกา
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๑

อานิสงส์ของการเจริญมรณสติ คือการขวนขวายใส่ใจในสิ่งที่ชอบผัดผ่อน และการปล่อยวางสิ่งที่ชอบยึดติด ในด้านหนึ่งช่วยให้เราอยู่อย่างมีความสุขและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ในอีกด้านหนึ่งก็เป็นการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความตายที่จะมาถึง เพราะเมื่อได้ทำสิ่งที่สมควรทำเสร็จสิ้นแล้ว ไม่มีสิ่งคั่งค้างกังวลใจ ไร้ความห่วงหาอาลัย อีกทั้งละเว้นสิ่งที่สร้างความเดือดเนื้อร้อนใจ ก็พร้อมจะจากโลกนี้ไปด้วยใจสงบ

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved