กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > พรแห่งชีวิต
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน  

สุขใจในนาคร ภาค ๒
ศิลปะแห่งความสุขในยุคไอเอ็มเอฟ

พรแห่งชีวิต


ISBN 974-86511-1-8
โดย
พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์ มูลนิธิสุขภาพไทย
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๑

" ความสุขมักเล็ดรอดหลุดมือเราไปกลายเป็นความทุกข์มาแทนที่ ก็เพราะเราไม่รู้จักทั้งสองอย่างนี้ดีพอ เรามักขึดเส้นแบ่งชัดเจนเกินไปว่า นี้สุข นี้ทุกข์ แต่สุขทุกข์นั้นแปรผันกลับไปมาอยู่เสมอ การรู้เท่าทันมันจึงเป็นเรื่องสำคัญ เวลาสุขก็อย่าเพลิดเพลินจนลืมตัว ทำใจให้พร้ิอมเสมอว่า มันจะกลายเป็นทุกข์ไปเมื่อไรก็ไม่รู้ ถึงคราวทุกข์ ก็อย่างเอาแต่คร่ำครวญ พยายามตั้งตัวและขบคิดให้ได้ว่า 'ขุมทรัพย์' นั้นอยู่ตรงไหน "

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved