กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > เปลี่ยนใจ
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน  

เปลี่ยนใจ

ISBN 978-974-6230-93-3
โดย
พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์ ชื่นใจ
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๐

จิตที่พัฒนาแล้วย่อมสามารถ
เปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดี
เปลี่ยนทุกข์ให้เป็นสุข
เปลี่ยนโทษให้เป็นคุณได้
ดุจเดียวกับต้นไม้ที่สามารถ
เปลี่ยนแดดร้อนให้เป็นร่มเงาที่เย็นสบาย
และเปลี่ยนปฏิกูลให้เป็นดอกไม้อันงดงามได้ฉะนั้น

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved