กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > เมื่อดอกไม้บานสะพรั่งทั้งแผ่นดิน
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน  

เมื่อดอกไม้บานสะพรั่งทั้งแผ่นดิน

โดย พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์ เครือข่ายพุทธิกา
พิมพ์ครั้งที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘


ความดีนั้นเปรียบเสมือนดอกไม้ในจิตใจของเรา
หากเราทำความดีคนเดียว
ดอกไม้ก็เพียงแต่บานในใจเรา
แต่เืมื่อใดก็ตามที่เราพร้อมใจกันทำความดี
ก็เท่ากับว่า ดอกไม้ได้บานสะพรั่ง ไปทั่วทั้งประเทศ
เมื่อถึงเวลานั้น
โลกและชีวิตจะสวยสดงดงามเพียงใด

แบ่งปันบน facebook Share

 

 

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved