กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > เล็กน้อยแต่ไม่จิ๊บจ๊อย
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน  

เล็กน้อยแต่ไม่จิ๊บจ๊อย

ISBN 978-974-7489-07-1
โดย
รินใจ
สำนักพิมพ์ สวนเงินมีมา
พิมพ์ครั้งที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐

แง่คิดที่สอนใจไม่ได้มีอยู่ในคัมภีร์เท่านั้น หากกยังแฝงฝังอยู่ในชีวิตของผู้คน แม้เป็นคนเล็กคนน้อยแต่ก็ให้แง่คิดแก่ชีวิตที่ส่งผลยิ่งใหญ่แก่เราได้ คนเล็กๆ น้อยๆ หาได้จิ๊บจ๊อยเสมอไปไม่ ถ้ามองให้เป็นก็เห็นธรรมอันยิ่งใหญ่ได้

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved