กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > ลักษณะสังคมไทยในปัจจุบัน
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน  

ลักษณะสังคมไทยในปัจจุบัน

จากเศรษฐกิจแบบพึ่งพา
สู่เศรษฐกิจแบบเงินตรา

องค์ปาฐกถา พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์
พิพิธภัณฑ์เชียงใหม่
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๔๙

ปาฐกถาเนื่องในวันเปิด Museum Shop พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่

 

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved