กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > ด้วยพลังแห่งปัญญาและความรัก
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน  

สร้างสรรค์ทางเลือกใหม่เพื่อสังคมไทยในศตวรรษหน้า

ด้วยพลังแห่งปัญญาและความรัก

สร้างสรรค์ทางเลือกใหม่เพื่อสังคมไทยในศตวรรษหน้า

โดย พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์ ปาจารยสาร
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๓๘

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved