กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > ธรรมสว่างจิต
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน  

ธรรมสว่างจิต


โดย พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์
ร.ร.วรรณสว่างจิต
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๔๗

แบ่งปันบน facebook Share

 

คำปรารภ

 

ระหว่างเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๖ และเดือนมีนาคม ๒๕๔๗  คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนวรรณสว่างจิตได้มารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ วัดป่าสุคะโต จำนวน ๔  คณะ  แต่ละคณะใช้เวลา ๔ คืน ๕ วัน

ในการอบรมแต่ละครั้ง  นอกจากจะมีการทำสมาธิภาวนา และการทำกิจกรรมกลุ่มโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมแล้ว   ยังมีการแสดงธรรมหลังการทำวัตรเช้าและเย็นด้วย 

หลังจากการอบรมได้เสร็จสิ้นลง  คณะผู้บริหารโรงเรียนได้แจ้งความประสงค์ที่จะนำเนื้อหาการบรรยายธรรมของข้าพเจ้าไปจัดพิมพ์เป็นหนังสือ    แต่เนื่องจากการบรรยายตลอดการอบรม ๔ ครั้งนั้นหากจะรวมพิมพ์เป็นเล่ม หนังสือจะหนามาก  จึงได้คัดแต่เฉพาะการบรรยายธรรมในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๔๖ ไปจัดพิมพ์ก่อน  หากโอกาสอำนวย จึงค่อยนำเนื้อหาส่วนที่เหลือมาจัดพิมพ์ต่อไป

ดังได้กล่าวแล้วว่าการบรรยายธรรมหลังทำวัตรเช้าและเย็นนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการอบรม    เนื้อหาหลัก ๆ นั้นส่วนใหญ่จะนำเสนอในช่วงกิจกรรมภาคเช้า กลางวัน และค่ำ ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้รับการอบรม   เพราะข้าพเจ้าคิดว่าการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติและการคิดด้วยตนเองน่าจะให้ผลที่ดีกว่าการเป็นฝ่ายฟังคำบรรยายแต่อย่างเดียว    สำหรับการบรรยายหลังการทำวัตรเช้าและเย็นนั้น  ข้าพเจ้าตั้งใจให้เป็นเพียงส่วนเสริมหรือเน้นย้ำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาก่อนแล้ว   ดังนั้นผู้ที่น่าจะได้ประโยชน์มากที่สุดจากหนังสือเล่มนี้คือผู้ที่ผ่านการอบรมดังกล่าวมาแล้ว แต่ก็เชื่อว่าผู้อ่านทั่ว ๆ ไปก็คงได้ประโยชน์เช่นกัน

หนังสือเล่มนี้ทางโรงเรียนวรรณสว่างจิตประสงค์จะพิมพ์เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานในงานทอดกฐิน ณ วัดป่าสุคะโต ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ศกนี้  รวมทั้งในโอกาสอื่น ๆ ด้วย ข้าพเจ้าขออนุโมทนาในกุศลเจตนาดังกล่าว  พร้อมกันนั้นก็ขออนุโมทนาท่านผู้เป็นเจ้าของและคณะผู้บริหารโรงเรียนวรรณสว่างจิตที่เห็นความสำคัญของจิตภาวนาและการพัฒนาชีวิตด้านใน      การนำผู้บริหาร ตลอดจนครูและเจ้าหน้าที่ทุกระดับทั้งโรงเรียนมารับการอบรมในวัดป่าที่อยู่ห่างไกลนั้น เป็นกิจการที่ต้องลงทุนลงแรงและใช้เวลามาก  แต่ทางโรงเรียนก็พร้อมทุ่มเทให้กับเรื่องนี้  ยิ่งกว่านั้นท่านผู้เป็นเจ้าของและผู้บริหารโรงเรียนก็ยังมาใช้ชีวิตและทำกิจกรรมร่วมกับสมาชิกคนอื่น ๆ ในโรงเรียนอย่างใส่ใจ  นับเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่โรงเรียนอื่น ๆ  หากโรงเรียนที่ใส่ใจกับการพัฒนาชีวิตด้านในทั้งของครูและนักเรียนมีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ   โดยไม่เน้นการสอนเพื่อสอบแข่งขันอย่างที่เป็นอยู่  การศึกษาไทยและสังคมไทยย่อมจะมีอนาคตสดใสกว่านี้แน่

พระไพศาล วิสาโล
๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๗
วันมหาปวารณา

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved