กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > คืนสู่ต้นธารแห่งความสุข
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

คืนสู่ต้นธารแห่งความสุข
ISBN 974-92548-2-1
โดย พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิม์
ธรรมดา
พิมพ์ครั้งที่ ตุลาคม ๒๕๔๗

ไม่มีอะไรที่จะทำให้เราทุกข์ได้มากกว่าจิตที่ตั้งไว้ผิด จิตที่ตั้งไว้ผิด คือเอาแต่ปรุงแต่ง ไม่สามารถจะที่อยู่กับปัจจุบันได้ ไม่มีที่พักพิง ไม่มีบ้านพักใจ ทั้งหมดนี้เป็นเพราะเราไม่รู้เรื่องจิตใจของเราเอง แต่ถ้าเรามีปัญญาเข้าใจเรื่องของจิตใจ ความเข้าใจนี่แหละที่จะเป็นต้นธารแห่งความสุข

ต้นน้ำในป่านั้นเลี้ยงชีวิต เลี้ยงสรรพสัตว์ฉันใด
จิตที่เข้าถึงธรรมชาติภายในก็เป็นต้นธารแห่งความสุขที่หล่อเลี้ยงชีวิตฉัันนั้น

ปัญญาอันได้แก่ ความประจักษ์แจ้งในธรรมชาติของจิต จะกลายเป็นต้นธารที่หล่อเลี้ยงชีวิตจิตใจของเราให้มีความแช่มชื่นแจ่มใส คนเรานั้นต้องมีความสุขหล่อเลี้ยงชีวิต ต้นธารแห่งความสุขนั้นอยู่ไหน ก็อยู่ในใจเรานี่แหละ ถ้าเราเข้าใจจิตใจของเราดีพอ เราก็จะมีต้นธารแห่งความสุขที่หล่อเลี้ยชีีวิตเราไม่ให้ทุกข์ ไม่ให้หม่นหมอง ทำให้เรามีความสดชื่นแจ่มใสตลอดเวลา

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved