กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > พิธีกรรม ๒๐ ปี ๖ ตุลา
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน  

พิธีกรรม ๒๐ ปี ๖ ตุลา
ประชาธรรมรำลึก

เนื่องในวาระรำลึก ๒๐ ปี ๖ ตุลา

โดย พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์ โครงการ ๒๐ ปี ๖ ตุลา
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๓๙

 

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved