หน้ารวมบทความ
   บทความ > ปกิณกะ > ความรักของแม่
กลับหน้าแรก

ความรักของแม่
พระไพศาล วิสาโล
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

แบ่งปันบน facebook Share   

เราทุกคนมาถึงวันนี้ได้ ก็เพราะมีความรักอันยิ่งใหญ่ของผู้หนึ่งอยู่เบื้องหลัง นั่นคือความรักของแม่  ปราศจากความรักของแม่   เพียงแค่จะเกิดมาเป็นมนุษย์อันเป็นโชคประเสริฐยิ่ง  ก็เป็นไปไม่ได้แล้ว  มิไยต้องเอ่ยถึงความเติบโตทางกาย ความเจริญงอกงามทางใจ ความสุข และความสำเร็จ  ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ล้วนเกิดขึ้นได้ก็เพราะความรักของแม่เป็นองค์ประกอบสำคัญ

แม่เป็นคนแรกที่ทำให้เราสัมผัสรู้ถึงความรัก  เป็นรักที่ช่วยเติมเต็มหัวใจของเรา และทำให้เรามีรักที่จะมอบให้แก่ผู้อื่น แม้ว่าบางครั้งความคลางแคลงสงสัยจะเกิดขึ้นในใจเราว่า  แม่รักลูกเท่ากันจริงหรือ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า ถึงแม้แม่จะรักเราน้อยกว่าพี่น้อง  แต่ก็ไม่มีใครในโลกนี้ที่รักเราเท่าแม่แล้ว  ยังจะมีความรักของคนอื่นอีกหรือที่เทียบเท่าความรักของแม่ได้

ในทำนองเดียวกัน  แม้ว่าบางครั้งแม่จะโกรธเรา ไม่เป็นธรรมกับเรา  รุนแรงกับเรา  แต่นั่นก็เทียบไม่ได้กับความดีที่ท่านได้ทำกับเรา    ท่านทำดีกับเรานับหมื่นนับแสนครั้ง  แต่อาจพลาดพลั้งเพียงไม่กี่ครั้ง  หากเราฝังใจในความไม่ดีของท่านจนรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ  ใช่หรือไม่ว่านั่นเป็นเพราะเราเลือกจดจำส่วนน้อยนิดที่พลั้งพลาดนั้น จนมองไม่เห็นความดีอันมากมายมหาศาลที่ท่านได้ทำกับเรามาทั้งชีวิต

วันแม่เป็นอีกวันหนึ่งที่เราควรรำลึกถึงบุญคุณของแม่ นอกเหนือจากวันเกิดซึ่งเป็นวันที่แม่ต้องทนทุกข์อย่างยิ่งเพื่อให้กำเนิดเรา  เป็นอีกวันหนึ่งที่เราควรตระหนักว่าเวลาของท่านเหลือน้อยลงทุกที   ในขณะที่ท่านยังอยู่กับเรา จึงไม่ควรปล่อยให้โอกาสทองหลุดมือไป ควรรีบใช้โอกาสนี้ทำสิ่งดี ๆ ให้แก่ท่าน รวมทั้งดูแลท่านให้มีความสุขขณะที่ยังมีสุขภาพดีอยู่ หรือดูแลรักษาท่านในขณะป่วยไข้  ดีกว่าที่จะพยายามยื้อชีวิตท่านเมื่อความตายใกล้มาถึง ซึ่งเท่ากับเป็นการยื้อความทุกข์ทรมานของท่านให้ยืดยาวออกไป  หรือไม่ก็ทำงานศพของท่านให้ยิ่งใหญ่ ทำบุญให้แก่ท่านอย่างมากมาย แต่ละเลยท่านในยามที่ท่านยังมีชีวิตอยู่  ส่วนผู้ที่สูญเสียแม่ไปแล้ว  การรำลึกถึงความรัก ความดี และความเสียสละของท่านก็สูญเปล่าไม่  อย่างน้อยก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากทำความดียิ่งขึ้น

ในทำนองเดียวกันวันแม่ยังเป็นวันที่แม่ควรใคร่ครวญถึงลูกด้วยว่า  เราได้ทำหน้าที่ต่อลูกอย่างเต็มที่หรือยัง  ได้มอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกแล้วหรือไม่   แม้เราไม่สงสัยในความรักที่ตนมีต่อลูก แต่แน่ใจหรือไม่ว่า สิ่งที่เราทำกับลูก หรือเรียกร้องจากลูกนั้น มุ่งประโยชน์สุขของลูกเป็นที่ตั้ง หรือเพื่อตอบสนองความต้องการของเราเอง  แม่ทุกคนอยากให้ลูกได้ดี มีสุข และประสบความสำเร็จในชีวิต  แต่บ่อยครั้งครั้งก็มีเงื่อนไขว่า ต้องดี สุข และสำเร็จในแบบของแม่   ยอมรับไม่ได้ที่ลูกจะดี สุข และสำเร็จในแบบของลูก  ในที่สุดจึงกลายเป็นการสร้างความทุกข์ให้แก่ทั้งสองฝ่าย

ความหวังดีนั้นสามารถทำร้ายคนอื่นได้  ข้อนี้รวมถึงความหวังดีที่แม่มีต่อลูก ทั้งนี้เพราะเมื่อยึดติดถือมั่นในความหวังดี ว่าลูกต้องเป็นอย่างนี้ ๆ เท่านั้น ก็ย่อมตามมาด้วยการบังคับและยัดเยียด โดยไม่ฟังลูก ลูกจึงกลายเป็นสิ่งรอบรับและตอบสนองความฝันของแม่ และอาจเป็นอีกหลายอย่าง แต่อย่างเดียวที่ลูกไม่ได้เป็นคือ เป็นตัวของตัวเอง หรือมีชีวิตที่เป็นของตนเอง  เป็นได้แค่ไม้ดัด  ไม่ใช่ต้นไม้ที่เติบโตอย่างอิสระและเต็มศักยภาพ  หนักกว่านั้นคือ ลูกไม่รู้จักตนเอง ไม่รู้ว่าตนต้องการอะไร  จึงง่ายที่จะมีชีวิตอย่างหุ่นยนต์ กลไก ร้ายกว่านั้นคือเป็นดังจอกแหนที่ล่องลอยไปตามยถากรรมสุดแท้แต่กระแสน้ำจะพาไป

คนจำนวนไม่น้อยขาดความรักจากพ่อแม่ในวัยเด็ก  อาจเป็นเพราะเป็นเด็กกำพร้า  เมื่อกลายเป็นแม่ จึงพร่องความรัก ไม่สามารถให้ความรักแก่ลูกได้เต็มที่หรืออย่างแม่คนอื่น ๆ   ลูกจึงพึงเห็นใจแม่หากท่านเรียกร้องจากลูกมากมายจนดูเหมือนไม่รู้จักพอ หรือระบายอารมณ์ใส่ลูกอยู่เนือง ๆ  เพราะนั่นคือการเรียกร้องความรักจากลูกเพื่อเติมเต็มหัวใจแม่นั้นเอง  ขณะเดียวกันแม่เองก็พึงตระหนักว่า การเรียกร้องความรักจากใคร ย่อมไม่อาจได้ความรักมาเติมเต็มอย่างแท้จริง  ต่อเมื่อเป็นฝ่ายให้ความรักก่อน จึงจะได้รับความรักกลับมา  ดังนั้นแทนที่จะเรียกร้องจากลูกอย่างไม่จบสิ้น ควรตั้งสติและกลับมาเป็นฝ่ายให้อีกครั้งหนึ่ง  นั่นคือให้ความสุขแก่ลูก โดยนึกถึงลูกเป็นที่ตั้ง ไม่เอาอารมณ์และความต้องการของตนเป็นใหญ่   

ความรักอันยิ่งใหญ่นั้นมีอยู่ในหัวใจของแม่ทุกคน สำหรับบางคนความรักนั้นอาจอยู่ลึกหรือถูกกดทับเพราะความเจ็บปวดในอดีตหรือเพราะความอ่อนแอพลั้งเผลอ  แต่เมื่อใดที่ความรักนั้นถูกน้อมนำมาสู่จิตสำนึก ก็จะบันดาลใจให้ทำความดีอันยิ่งใหญ่ และนำความสุขที่แท้มาให้ทั้งแก่ลูกและแก่ตนเอง

โลกนี้และชีวิตนี้จึงงดงามได้เพราะความรักของแม่

 

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved