หน้ารวมบทความ
   บทความ > คอลัมน์จิตวิวัฒน์
กลับหน้าแรก

หนังสือพิมพ์มติชน คอลัมน์จิตวิวัฒน์

 
บทความ  ประจำเดือน
รู้ทันความคิด จิตสงบ มกราคม ๒๕๖๔
วางใจอย่างไรในยามป่วยหนัก พฤศจิกายน ๒๕๖๓
สร้างพลังใจในยามวิกฤต กรกฏาคม ๒๕๖๓
เจอโควิด แต่จิตไม่ตก พฤษภาคม ๒๕๖๓
เพราะ “ว่าง” จึง “วาง” มีนาคม ๒๕๖๓
ความพร่องที่เติมเต็มได้ยาก มกราคม ๒๕๖๓
พบสิ่งใหม่ในความซ้ำ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
มันมาเพื่อให้เราเรียนรู้ ตุลาคม ๒๕๖๒
รู้ทุกข์ ไม่เป็นทุกข์ สิงหาคม ๒๕๖๒
เกิดมาทั้งที ตายดีให้ได้ มิถุนายน ๒๕๖๒
ปล่อยวางชีวิตเก่า กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เยียวยาด้วยเมตตา ธันวาคม ๒๕๖๑
เติมเต็มชีวิตด้วยความรัก กันยายน ๒๕๖๑
ใช้สมอง อย่าลืมหัวใจ กรกฏาคม ๒๕๖๑
ฝึกจิตเพื่อชีวิตที่ผาสุก พฤษภาคม ๒๕๖๑
ปวดกาย ใจไม่ทุกข์ มีนาคม ๒๕๖๑
จุดอ่อนของความหลง พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ความคับแคบสุดโต่งในยุคข้อมูลข่าวสาร กันยายน ๒๕๖๐
คนดีและความดี : ดีอย่างไรไม่เกิดโทษ กรกฏาคม ๒๕๖๐
เยียวยาใจด้วยเมตตา พฤษภาคม ๒๕๖๐
อย่าทำผิดในสิ่งที่ถูก มีนาคม ๒๕๖๐
มองเป็น เห็นประโยชน์จากทุกสิ่ง มกราคม ๒๕๖๐
เป็นมิตรกับความเครียด สิงหาคม ๒๕๕๙
คุณธรรมแต่กำเนิด มิถุนายน ๒๕๕๙
ทำบุญแต่ห่างธรรม เมษายน ๒๕๕๙
พุทธศาสนาเป็นมากกว่าสิ่งปลอบประโลมใจ
มกราคม ๒๕๕๙
คำสอนสุดท้ายของหลวงพ่อคูณ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
“ใช้กรรม” หรือ “ทำดี”? กันยายน ๒๕๕๗
ตวาดใส่อัตตา กรกฎาคม ๒๕๕๘
เติมชีวิตจึงมีชีวา เมษายน ๒๕๕๘
ฟังด้วยใจ มกราคม ๒๕๕๘
พิษจากผลแห่งความดี พฤศจิกายน ๒๕๕๗
วาระสุดท้ายของชีวิตในทัศนะของพุทธศาสนา กันยายน ๒๕๕๗
กรรมที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอน สิงหาคม ๒๕๕๗
บ่าวที่ดี นายที่เลว มิถุนายน ๒๕๕๗
"สติ" ที่ถูกมองข้าม พฤษภาคม ๒๕๕๗
ทำไมต้องเจรจากับโจร มีนาคม ๒๕๕๗
วางลงบ้าง มกราคม ๒๕๕๗
ทำผิดเมื่อยึดติดความดี ตุลาคม ๒๕๕๖
ทำดีได้ไม่ต้องใช้คำขวัญ สิงหาคม ๒๕๕๖
ปล่อยวาง ไม่ใช่ วางเฉย มิถุนายน ๒๕๕๖
กับดักความดี เมษายน ๒๕๕๖
พลังใจ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
สองด้านของเหรียญ ธันวาคม ๒๕๕๕
รู้เท่าทันภาพตัวตน กันยายน ๒๕๕๕
การปรองดองที่ถูกมองข้าม พฤษภาคม ๒๕๕๕
มอบสิ่งดีที่สุดเพื่อผู้ป่วยระยะสุดท้าย กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ธรรมะจากอุทกภัย พฤศจิกายน ๒๕๕๔
หวังสะอาด ไยสาดโคลน ตุลาคม ๒๕๕๔
นายแพทย์ เสม พริ้งพวงแก้ว กับ ชีวิตสามมิติ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ดูแล “ตัวกู” ให้อยู่เป็นที่เป็นทาง เมษายน ๒๕๕๔
ดึงความดีงามออกมาจากใจ ตุลาคม ๒๕๕๓
เดินสู้ทุกข์ สุขสวนกระแส ธันวาคม ๒๕๕๒
สุสานกับลายมือบนกำแพง มิถุนายน ๒๕๕๒
สองด้านของความเป็นมนุษย์ มีนาคม ๒๕๕๒
โลกร้อน เย็นธรรม พฤศจิกายน ๒๕๕๑
พร้อมตายจึงพ้นตาย กันยายน ๒๕๕๑
อิสรภาพจากตัวตน เมษายน ๒๕๕๑
มองชีวิตและสังคมผ่านวัฒนธรรมความตาย สิงหาคม ๒๕๕๐
ศิลปะแห่งการจัดการความดี กรกฎาคม ๒๕๕๐
สู่สุขภาวะทางปัญญา พฤศจิกายน ๒๕๔๙
ไม่มีคำว่าสายเกินไป กันยายน ๒๕๔๙
ธรรมชาติบันดาลใจ มิถุนายน ๒๕๔๙
เปลื้องใจให้เป็นไท มีนาคม ๒๕๔๙
คำขอที่ยิ่งใหญ่ ธันวาคม ๒๕๔๘
เรือเปล่า ตุลาคม ๒๕๔๘
หนึ่งนาทีก่อนเที่ยงคืน สิงหาคม ๒๕๔๘
คุณธรรมในสายเลือด มีนาคม ๒๕๔๘
จิตสำนึกใหม่หลังสึนามิ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
ปีใหม่ขอให้จิตใหญ่กว่าเดิม ธันวาคม ๒๕๔๗
ดับไฟในใจก่อนไหม้ทั้งประเทศ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
รักชาติแบบจิตวิวัฒน์ ตุลาคม ๒๕๔๗
ต่อยอดด้วยมิติทางจิตใจ เมษายน ๒๕๔๗
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved