ปุจฉา-วิสัชนา > เตรียมตัวเพื่ออยู่ลำพังยามแก่ชรา
กลับหน้าแรก

เตรียมตัวเพื่ออยู่ลำพังยามแก่ชรา

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพค่ะ ดิฉันขออนุญาตเรียนสอบถามเรื่องการจัดการกับความกังวลในอนาคตยามแก่ชรา ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่จะต้องอยู่คนเดียว จึงเกิดความกลัวว่าเมื่อเจ็บไข้จะอยู่ลำบาก ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เหตุดังกล่าวจึงทำให้ดิฉันพยายามเตรียมความพร้อมด้านกายไว้ เช่น ดูแลสุขภาพให้ดี เก็บหอมรอมริบไว้ใช้ยามเกษียณ แต่สำหรับการเตรียมใจยังครุ่นคิดไม่ตกค่ะ ขอความอนุเคราะห์พระอาจารย์ช่วยให้ข้อคิดด้วยค่ะ ด้วยความเคารพอย่างสูง มณีรัตน์ องค์วรรณดี

การเตรียมใจอย่างหนึ่ง ก็คือ พิจารณาอยู่เสมอว่าความแก่ชรา เป็นเรื่องธรรมดา ไม่มีใครหนีพ้นได้ เมื่อใจยอมรับความแก่ได้มากขึ้น ความแก่ก็จะเป็นปัญหาแก่จิตใจน้อยลง

ขณะเดียวกันก็ควรมองว่า ความชรานั้นมีข้อดีอย่างไรบ้าง เช่น หมายถึงการผ่านโลกมามาก มีประสบการณ์มากขึ้น ช่วยให้ปล่อยวางได้มากขึ้น มีการวิจัยหลายชิ้นที่ชี้ตรงกันว่า คนส่วนใหญ่จะมีความเครียดมากเมื่ออยู่ในวัยกลางคน แต่เมื่ออายุมากขึ้น ความเครียดจะลดลง ความสุขจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงวัยชรา งานบางชิ้นชี้ว่า คนอายุ ๘๐ โดยเฉลี่ยมีความสุขกว่าคนที่อายุ ๑๘ เสียอีก สาเหตุที่คนชรามีความสุขมากกว่า ทั้ง ๆ ที่ชีวิตอยู่ในช่วงขาลง ก็เพราะมีวุฒิภาวะ มีความเข้าใจโลก และรู้จักทำใจนั่นเอง ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ส่วนหนึ่งก็เพราะผ่านโลกมามากนั่นเอง

อีกข้อหนึ่งที่อยากแนะนำก็คือ การทำปัจจุบันให้ดีที่สุด อย่ามัวกังวลกับสิ่งที่
ยังมาไม่ถึง การที่คุณวางแผนเตรียมการสำหรับอนาคตนั้นเป็นเรื่องดี แต่ก็อย่าหมกมุ่นกับมันจนวิตกกังวล ถ้าคุณมีความสุขกับปัจจุบัน ยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้โดยไม่ปริปากบ่น มองเห็นสิ่งดี ๆ ที่มีอยู่รอบตัว การมีความสุขในวันหน้าก็มิใช่เรื่องยากสำหรับคุณ

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved