ปุจฉา-วิสัชนา > ของที่ถวายพระต้องเป็นของที่ซื้อมาใหม่ หรือซื้อแยกเฉพาะหรือไม่
กลับหน้าแรก

ของที่ถวายพระต้องเป็นของที่ซื้อมาใหม่ หรือซื้อแยกเฉพาะหรือไม่

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระคุณเจ้า วันนี้มีญาติธรรมถามคำถามมา ไม่แน่ใจจึงยังไม่ตอบคำถามไป จึงอยากจะเรียนถาม พระอาจารย์เพื่อความกระจ่างแห่งปัญญาเจ้าค่ะ

คำถามมีอยู่ว่า ญาติธรรมท่านนี้ซื้อสละมา 1 พวง แต่พอได้แกะชิมแล้วรู้สึกว่าสละหวานชื่นใจมาก จึงอยากแกะเพื่อใส่บาตรถวายพระในตอนเช้า แต่ญาติธรรมไม่แน่ใจว่าควรหรือไม่เนื่องจากว่าสละจะกลายเป็นของที่ทานแล้วไม่ใช่ของใหม่ เพราะปกติของที่เตรียมถวายพระจะจัดซื้อหาแยกมาต่างหากไม่ให้ปะปนกับของในบ้าน จึงอยากกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าอย่างนี้จะบาปมั๊ยเจ้าคะ กราบนมัสการเจ้าค่ะ

ญาติธรรมท่านนั้นอยากถวายสละให้พระเพราะเห็นว่ารสอร่อย นี้เป็นเจตนาที่ดี หากถวายพระตามที่ตั้งใจไว้ย่อมได้บุญ ไม่เป็นบาปแต่อย่างใดแม้ทีแรกจะไม่ได้ตั้งใจซื้อถวายพระก็ตาม ส่วนสละที่ได้ชิมแล้ว เข้าใจว่าสละลูกนั้นไม่ได้ถวายพระ ถ้าชิมแล้ว ยังไปถวายพระอีก ย่อมไม่เหมาะ ที่จริงแม้เอาไปให้เพื่อนบ้าน ก็ไม่เหมาะเช่นกัน

ของที่จะถวายพระ ไม่มีข้อกำหนดว่าต้องเป็นของที่ซื้อแยกต่างหากจากของในบ้าน จึงจะได้บุญ ของในบ้านของคุณ หากมีมากมายและไม่ได้ใช้ วันดีคืนดีอยากนำไปถวายพระ ก็ได้บุญเหมือนกัน อย่าเข้าใจว่าจะเป็นบาป สิ่งสำคัญอยู่ที่เจตนา

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved