ปุจฉา-วิสัชนา > ทำอย่างไรให้จิตมีความเมตตาต่อคนที่ทำร้ายเบียดเบียนเรา
กลับหน้าแรก

ทำอย่างไรให้จิตมีความเมตตาต่อคนที่ทำร้ายเบียดเบียนเรา

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ ขอเรียนถามว่าถ้าเราถูกเบียดเบียนด้วยกาย วาจา จากบุคคลที่อยู่รอบข้าง แล้วเราไม่สามารถเจริญเมตตาต่อเขาได้ เนื่องจากจิตไม่มีความเมตตาเขาเลย พิจารณาอย่างไรจิตจึงจะมีความเมตตาต่อเขา และถ้าเราไม่มีเมตตาต่อเขา แต่เราไปเจริญอุเบกขาแทน จะได้ไหมคะ

ลองพิจารณาถึงความดีของเขาที่เคยทำกับคุณไว้ หรือความดีที่เขาได้กระทำกับคนอื่น เพราะคนทุกคนล้วนมีความดีด้วยกันทั้งนั้น แม้แต่ผู้ร้ายหรือฆาตกรก็ตาม ปกติเมื่อถูกใครรังแกหรือเบียดเบียน เรามักจะเห็นแต่ความไม่ดีของเขา ทำให้เกลียดเขามากขึ้น แต่เมื่อเห็นความดีของเขา ก็จะเกลียดเขาน้อยลง รู้สึกดีกับเขามากขึ้น

ขณะเดียวกันก็ลองมองให้เห็นความทุกข์ของเขา ไม่ว่าทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นกับเขา ทุกข์ที่กำลังเกิดกับเขา และทุกข์ที่จะเกิดขึ้นกับเขาในอนาคต (อันเป็นผลจากการกระทำของเขา) ยิ่งเห็นความทุกข์ของเขามากเท่าใด ก็จะเห็นใจเขาหรือสงสารเขามากเท่านั้น ความรู้สึกดังกล่าวคือกรุณา ซึ่งช่วยให้เกลียดเขาน้อยลง

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved