ปุจฉา-วิสัชนา > ไม่กระจ่างเรื่องศีลข้อที่ ๓
กลับหน้าแรก

ไม่กระจ่างเรื่องศีลข้อที่ ๓

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 16 สิงหาคม 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการค่ะ ดิฉันมีเรื่องอยากปรึกษาพระอาจารย์ค่ะ ดิฉันใช้ชีวิตอยู่กับคนรักที่ต่างประเทศมานานหลายปี แต่ทางบ้านของเขาไม่ชอบดิฉัน ต้นปีที่ผ่านมาคนรักกลับไปหมั้นกับผู้หญิงที่ไทยเพื่อให้พ่อแม่สบายใจคิดว่าเลิกกับดิฉันแล้ว ดิฉันรู้ข่าวก่อนวันหมั้นไม่กี่วัน จึงได้ติดต่อบอกผู้หญิงคนนั้นว่าเขามีดิฉันอยู่แล้วที่นี่ แต่เธอไม่สนใจและยังให้พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายมาบังคับให้เขาเลิกกับดิฉัน แต่ด้วยความที่เรายังรักกันอยู่และที่เขาทำลงไปทุกอย่างเพื่อให้ทางบ้านสบายใจและได้อยู่กับดิฉันต่อไป เสร็จงานหมั้นแล้วเราจึงกลับมาใช้ชีวิตด้วยกันตามปกติที่ต่างประเทศ โดยเขาให้ผู้หญิงที่เป็นคู่หมั้นรออยู่ที่ไทย ดิฉันอยากทราบว่า

1. ดิฉันทำผิดศีลข้อ 3 หรือไม่ ในเมื่อดิฉันมาก่อน และไม่ได้แย่งคนรักของใคร เธอมาทีหลัง แม้จะรู้ว่าเขามีดิฉันอยู่แล้วก็ยังไม่ยอมหยุด

2. เธอและครอบครัวเป็นฝ่ายที่ทำผิดศีลข้อ 3 หรือไม่ค่ะ ดิฉันอ่านจากบางเว็ปบอกว่า ศีลข้อ 3 คือ ล่วงเกินบุตรธิดาของผู้อื่นก่อนได้รับอนุญาต แย่งคนรักของคนอื่น, กีดกันความรักคนอื่น (พ่อแม่กีดกัน หรือ สนับสนุนให้ลูกแย่งคนรักของคนอื่น)

3. เมื่อเริ่มศึกษาหาข้อมูลอย่างจริงจังแล้วรู้สึกว่า ศีลข้อ 3 มีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะมาก จนบางครั้งสับสนว่า เราคิดเข้าข้างตัวเองว่าสิ่งที่ทำคือ ไม่ผิดศีล เช่น ถ้าเราเรียนจบมีงานทำไม่ได้อยู่ในปกครองของพ่อแม่แล้ว การที่เราเลือกคู่ครองที่พ่อแม่ไม่ชอบถือเป็นการผิดศีลข้อ 3 หรือไม่คะ

ศีลข้อ ๓ นั้นหมายถึงการไม่ผิดประเวณีหรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับคนที่มีเจ้าของแล้ว หากเป็นแค่ความรักที่อยู่ในใจ แม้กับคนที่มีเจ้าของ แต่ไม่ได้มีอะไรเกินเลย ก็ไม่ถือว่าผิดศีลข้อ ๓ หญิงที่คุณกล่าวถึง หากรู้ว่าผู้ชายมีคนรักอยู่กินด้วยกันแล้ว แต่ยังไปแย่งเขามา ย่อมถือว่าไม่ถูกต้อง แต่หากยังไม่ได้ล่วงประเวณีหรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับเขา ก็ยังไม่ถือว่าผิดศีลข้อ ๓

อย่างไรก็ตามเมื่อมีการหมั้นหมายหรือแต่งงานกันแล้ว ก็ถือว่ามีเจ้าของแล้ว หากคุณไปอยู่กินกับผู้ชายที่ผ่านการหมั้นหรือแต่งงาน (โดยที่ยังไม่มีการเลิกจากกันทั้งโดยพฤตินัยและนิตินัย) ก็ถือว่าผิดศีลข้อ ๓

ส่วนเรื่องใครจะมาก่อนมาหลังนั้น ไม่สำคัญ เพราะถึงแม้เรามาก่อนแต่เลิกกันหรืออีกฝ่ายไปแต่งงานหมั้นหมายกับคนใหม่ หากเราไปมีสัมพันธ์ทางเพศกับเขาอีกครั้ง ก็ถือว่าผิดศีลข้อ ๓ เพราะเขามีเจ้าของแล้ว

จะว่าไปเรื่องนี้กลายเป็นปัญหาจนทำให้คุณอยู่ในฐานะลำบากก็เพราะผู้ชายไปหมั้นกับคนอื่นทั้ง ๆ ที่ไม่ได้รักเขา อีกทั้งยังตั้งใจจะอยู่กับคุณ เขาควรทำความสัมพันธ์ของตนกับผู้อื่นให้แน่ชัด ไม่ใช่คลุมเครือ หรือเหยียบเรือสองแคม เพียงเพื่อให้ตนหมดปัญหา แต่กลับสร้างปัญหาแก่คนอื่น

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved