ปุจฉา-วิสัชนา > มีคนคอยจับผิด เพ่งโทษ ควรทำอย่างไร
กลับหน้าแรก

มีคนคอยจับผิด เพ่งโทษ ควรทำอย่างไร

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 15 สิงหาคม 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระอาจารย์ อยากสอบถามการที่เราถูกเบียดเบียนทางใจ ไม่ว่าการถูกเพ่งโทษว่าการกระทำใดๆ ไม่ว่าจะช่วยเหลือสามี ที่มีจิตอกุศล ไม่เอา ศาสนา ไม่เอาเพื่อนฝูง ว่ากล่าวสังคมว่าไม่ดี กลัวการเปลี่ยนแปลง อยู่ในโลกเพ้อฝัน กลัวการเปลี่ยนแปลง ว่าร้ายครอบครัวตนเองจนกระทั่งว่าร้ายครอบครัวภรรยาของตน ด้วยคำพูดดูหมิ่น เราควรจะปฏิบัติตัวเช่นไร

ประการแรก คุณไม่ควรโกรธเคืองคนที่พูดเช่นนั้น เพราะถ้าคุณโกรธเคือง ความทุกข์ก็จะเกิดแก่คุณเอง

ประการต่อมา คุณควรพิจารณาว่า สิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นจริงหรือไม่ มีประโยชน์บ้างไหม หากเป็นจริง ก็ควรปรับปรุงแก้ไขตนเอง หรือเอาคำพูดของเขามาใช้ให้เกิดประโยชน์ หากไม่จริง ก็อย่าใส่ใจ หรือแบกไว้จนหนักอกหนักใจ

ประการสุดท้าย หากเขาไม่ยอมเลิกรา และก่อปัญหาตามมา คุณควรตักเตือนเขาและอธิบายถึงผลเสียที่เกิดขึ้น หากคุณไม่ชอบการกระทำของเขา ก็บอกให้เขารู้ว่าคุณรู้สึกอย่างไร และอยากให้เขาทำอะไร แต่อย่ากล่าวหาเขาหรือต่อว่าเขา พูดง่าย ๆ คือไม่ใช้อารมณ์กับเขา แต่พูดกับเขาดี ๆ ด้วยเหตุผล

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved