ปุจฉา-วิสัชนา > เคยทำผิดพลาดไป ทำไมสังคมซ้ำเติมไม่ให้อภัย
กลับหน้าแรก

เคยทำผิดพลาดไป ทำไมสังคมซ้ำเติมไม่ให้อภัย

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 13 สิงหาคม 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

หลวงพี่ครับ ทำไมชีวิตคนเราที่เคยผิดพลาดอะไรหลายๆ หลงผิดแค่เพียงชั่วขณะทำให้ จากที่กลายเป็นคนดีมาก กลายเป็นคนผิด โดยที่เค้าไม่ตั้งใจ แต่กลับถูกสังคมซ้ำเติม แม่แต่คนที่ไม่รู้จักก็มาซ้ำเติม โดยที่ไม่เคยถามเลยตลอดเวลาที่เค้าทำเค้าตั้งใจหรือเปล่า แต่สังคมกับเหมารวมจนแทบไม่มีที่ยืน แถบไม่มีทางพื้นที่ให้เค้าเป็นคนดีได้อีกครั้ง

เมื่อเราทำความผิดพลาดเพราะหลงผิด เกิดผลเสียตามมา เป็นธรรมดาที่ผู้อื่นย่อมไม่พอใจและตำหนิติเตียน นี้คือสิ่งที่เราต้องยอมรับ พึงถือว่าเป็นความรับผิดชอบที่ปฏิเสธไม่ได้ และควรพยายามทำความดีทดแทน จริงอยู่บางครั้งสิ่งที่เราได้รับนั้นรุนแรงเกินกว่าความผิดที่ตนเองกระทำ ก็อย่าท้อแท้ท้อถอยในการทำความดี

พึงตระหนักว่าไม่ใช่ทุกคนที่รุมต่อว่าด่าทอ คนที่เข้าใจและพร้อมจะให้อภัยเราก็มีอยู่ ไม่ควรเหมารวมว่าคนที่ซ้ำเติมนั้นคือตัวแทนของ “สังคม” มองในแง่หนึ่ง คนเหล่านั้นอาจจะหลงผิดเช่นเดียวกับเรา ถ้าเราอยากให้เขาเข้าใจเรา ให้อภัยเรา เราก็ต้องพร้อมจะเข้าใจเขาและให้อภัยเขาเช่นกัน

สังคมนี้แม้จะเต็มไปด้วยคนที่ด่วนสรุปด่วนตัดสิน แต่คนที่พร้อมจะให้โอกาสแก่คนผิดก็ยังมีอยู่มาก ที่ยืนสำหรับคนที่เคยทำผิดยังมีอยู่ แต่อาจไม่ใช่จุดที่เขายืนอยู่ตอนนี้ก็ได้ หากลองหาดูก็จะพบพื้นที่ที่จะยืนและอยู่ได้อย่างภาคภูมิใจ แต่ทั้งนี้ต้องเริ่มต้นด้วยการเพียรพยายามทำความดีทดแทนความผิดพลาดในอดีต อย่าท้อแท้ต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้น พึงตระหนักว่าบ่อยครั้งอุปสรรคที่สำคัญนั้นอยู่ที่ใจของเราต่างหาก ไม่ใช่สายตาของคนอื่นที่อยู่รอบ

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved