ปุจฉา-วิสัชนา > อยู่คนเดียวกังวลใจว่าตายแล้วจะไม่มีใครเห็นศพ
กลับหน้าแรก

อยู่คนเดียวกังวลใจว่าตายแล้วจะไม่มีใครเห็นศพ

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 12 สิงหาคม 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กระผมขอรบกวนถามว่า ถ้าเราอยู่คนเดียว บางครั้งกังวลใจว่า "ตายแล้วจะไม่มีใครเห็นศพเรา เช่น ตายมา ๗ วัน เน่าเหม็นแล้ว ส่งรพ.จุฬาฯ ไม่ทัน เพราะบริจาคร่างให้ รพ.จุฬาฯ แล้ว ถ้าตายเกิน ๑ วัน เขาไม่รับศพเราแล้ว เพราะเน่าไปแล้ว นำไปศึกษาไม่ได้แล้ว จะทำอย่างไรดี

ปัจจุบัน กระผมอยุ่คนเดียวครับ ฟังเรื่องตายแล้ว ซาบซึ้งจริงๆ ครับ เพราะคนใกล้ตัว ตายกันไปเยอะเลย อายุ ๒๑ ก็ตาย สองวันก่อน สตรีที่ลูกยังเล็กๆ เธอเป็นมะเร็งตายครับผม

เมื่อวาระสุดท้ายใกล้มาถึง ควรปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่าง แม้แต่สิ่งดี ๆ ที่ยังไม่ได้ทำ(แต่อยากทำ)ก็ต้องปล่อยเช่นกัน หาไม่แล้วจิตสุดท้ายจะเศร้าหมอง และพาไปอบายได้

ดังนั้นอะไรที่อยากทำควรทำ พึงเร่งทำให้เสร็จสิ้นในขณะที่ยังมีเวลาและกำลังวังชา จะได้ไม่ต้องกังวลเมื่อจะตาย แต่หากยังมีบางสิ่งคั่งค้าง สะสางไม่หมด ถึงเวลาใกล้ตายก็ต้องปล่อยวางให้หมด นี้เป็นเวลาที่ควรละความยึดติดถือมั่นทั้งปวง ละแม้กระทั่งความอยากไปสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้ หรือไปเกิดเป็นนั่นเป็นนี่ หาไม่แล้วมันจะรบกวนจิตใจให้เกิดความกังวลหรือเป็นทุกข์ได้

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved