ปุจฉา-วิสัชนา > ทำงานหาเงินอยู่ต่างประเทศ
กลับหน้าแรก

ทำงานหาเงินอยู่ต่างประเทศ

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 9 สิงหาคม 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

หนูมาทำงานอยู่ต่างประเทศ และพ่อของหนูมีร้านชำ ท่านอยากให้หนูไปช่วยขายของแทนเพราะท่านเบื่อและอยากไปท่องเที่ยว แต่หนูยังไม่อยากกลับไป เพราะหนูอยากจะหาเงินด้วยตัวเองค่ะ มันมีความเป็นอิสระ และความภูมิใจที่เราได้หาเงินเอง อยากหาเงินให้พ่อแม่ใช้ แต่ตอนนี้เริ่มเก็บอยู่ค่ะ ตั้งแต่มาอยู่ยังไม่ให้ท่านเลยค่ะ เลยอยากถามว่าถ้าหนูยังไม่กลับไปตอนนี่หนูจะเป็นคนอกตัญญูต่อพ่อแม่ ไหมค่ะ คือหนูอยากอยู่อีกประมาน1- 2 ปีค่ะ และหนูก็เป็นลูกสาวคนโตด้วยค่ะ

การทำสิ่งที่ไม่ตรงกับความต้องการของพ่อแม่ ไม่ถือว่าเป็นการอกตัญญู เพราะไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อท่าน คุณเพียงแต่ต้องการตอบแทนคุณท่านในแบบของคุณ คือทำงานที่คุณชอบเพื่อส่งเงินมาให้ท่านใช้ การที่คุณต้องการเลือกทางเดินของตนเอง มีชีวิตในแบบของคุณเอง หากไม่ผิดศีลธรรม ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี เป็นสิทธิของคุณที่จะเลือกเช่นนั้น

ฟังดูคุณก็ไม่ได้ปฏิเสธคำขอของคุณพ่อทีเดียว เพียงแต่อยากขอเวลาอีกสัก ๑-๒ ปีเพื่อทำสิ่งที่คุณชอบ หลังจากนั้นหากคุณกลับมาดูแลร้านแทนท่าน และมีความสุขกับงานดังกล่าว ก็เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนา

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved