ปุจฉา-วิสัชนา > ทำบุญอะไรถึงได้เกิดเป็นมนุษย์
กลับหน้าแรก

ทำบุญอะไรถึงได้เกิดเป็นมนุษย์

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 2 สิงหาคม 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ

๑. หนูอยากถามว่าทำบุญอย่างไรถึงได้เกิดเป็นมนุษย์ชาตินี้และต้องทำบุญด้วยอะไรถึงจะได้เกิดเป็นมนุษย์ในชาติหน้าอีกคะ

๒. ทำไมบางคนเกิดมาหน้าตาสวยแต่บางคนเกิดมาหน้าตาขี้เหร่ค่ะ รบกวนพระอาจารย์ช่วยอธิบายให้หน่อยน่ะค่ะ หนูอยากทราบค่ะ กราบนมัสการค่ะ

หากปรารถนาที่จะเกิดเป็นมนุษย์ในชาติหน้า ควรรักษาศีล ๕ ให้ครบถ้วน รวมทั้งน้อมใจให้เป็นกุศลเมื่อใกล้ตาย หากจิตสุดท้ายเป็นกุศล ก็จะได้ไปเกิดในสุคติ มี โลกมนุษย์เป็นต้น

ส่วนคำถามที่สองนั้น เป็นคำถามที่นางมัลลิกาเทวีเคยทูลถามพระพุทธเจ้ามาแล้ว ก็ได้คำตอบว่า ผู้ที่ไม่มักโกรธ ไม่มากด้วยความฉุนเฉียวหรือคับแค้นใจ หากมาเกิดใหม่เป็นมนุษย์ย่อมมีรูปงาม ผิวพรรณผุดผ่อง

อย่างไรก็ตามพึงตระหนักว่าความสวยงามภายนอกนั้น นอกจากจะไม่เที่ยงแล้ว ยังมิใช่สาระที่แท้ของชีวิต ไม่สามารถเป็นที่พึ่งในยามทุกข์ได้ จึงไม่ควรติดยึดหรือให้ความสำคัญกับมันมากเกินไป จนหลงลืมความงามภายใน คือการพัฒนาจิตและปัญญา ให้เปี่ยมด้วยคุณธรรมและความเข้าใจในสัจธรรม นี้ต่างหากที่เป็นสาระที่แท้ของชีวิต

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved