ปุจฉา-วิสัชนา > กรณีน้องแก้มเป็นเพราะกรรมเก่าหรือไม่
กลับหน้าแรก

กรณีน้องแก้มเป็นเพราะกรรมเก่าหรือไม่

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 27 กรกฎาคม 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการค่ะ ดิฉันดูข่าวของน้องแก้มรู้สึกเศร้าใจและสะเทือนใจมากค่ะและแต่ละข่าวที่เด็กตกเป็นเหยื่อข่มขืนฆ่าจับได้ออกมาก็ก่อคดีอีก เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้เพราะกรรมเก่าหรือเป็นเพราะอะไรคะ แต่ละครั้งเด็กเป็นคนดีเป็นเด็กที่น่ารัก ดิฉันหดหู่และเศร้าใจทุกครั้งที่อ่านข่าว ควรจะทำใจในเรื่องนี้อย่างไรคะ กราบขอบพระคุณค่ะ

พระไพศาล วิสาโล วิสัชนา - เมื่อมีเหตุการณ์ทำนองนี้ คำอธิบายอย่างหนึ่งที่มักใช้กันในหมู่ชาวพุทธก็คือ เป็นเพราะกรรมเก่าในอดีตชาติ ความจริงอาจเป็นเช่นนั้นก็ได้ แต่ไม่ควรด่วนสรุป เพราะผลแห่งกรรม(หรือกระบวนการให้ผลของกรรม) เป็นเรื่องละเอียดซับซ้อนมาก พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า กรรมวิบากเป็นอจินไตยอย่างหนึ่ง คือ สิ่งที่ไม่ควรคิด เพราะพ้นวิสัยแห่งการคิด ไม่อาจคิดให้เห็นแจ่มแจ้งได้

ใช่แต่เท่านั้น การสรุปว่าอะไรที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นเพราะกรรมในอดีตชาตินั้น ไม่ใช่เป็นการคิดตามแนวทางพุทธศาสนา ดังพระพุทธองค์ตรัสว่า ลัทธินอกพุทธศาสนาอย่างหนึ่งก็คือ ความคิดความเชื่อที่ว่า สิ่งใดก็ตามที่ประสบ จะเป็นสุขหรือทุกข์ก็ตาม ล้วนเป็นเพราะกรรมที่ได้ทำไว้ในปางก่อน พูดง่าย ๆ คือถ้าเป็นชาวพุทธก็ไม่ควรเหมาว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตนหรือใครก็ตามเป็นเพราะกรรมเก่าในอดีตชาติ ควรใคร่ครวญสาวหาเหตุปัจจัยในปัจจุบันชาติด้วย

เมื่อได้ยินได้ฟังเหตุการณ์ทำนองนี้ ควรแผ่เมตตาหรืออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ประสบเหตุ ขอให้เขาไปสู่สุคติ ขณะเดียวกันก็ควรนำมาเป็นสิ่งเตือนใจตนให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ทั้งในแง่ของการระมัดระวังตน และระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตทั้งของเราเองและคนรัก

แต่นอกจากการทำจิต การทำกิจก็สำคัญ นั่นคือ หาทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้กับคนอื่น ๆ อีก โดยการช่วยกันผลักดันให้สังคมมีมาตรการและกลไกต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาอย่างถึงต้นตอ จะทำเช่นนี้ได้นอกจากจะต้องร่วมมือกันแล้ว ยังต้องอาศัยความรู้และข้อมูล อย่าใช้เพียงแค่ความรู้สึก และที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งคือ ทำด้วยความโกรธเกลียดและพยาบาท เพราะอาจสร้างปัญหาใหม่ ขณะที่ปัญหาเก่าก็ไม่ได้รับการแก้ไข

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved