ปุจฉา-วิสัชนา > จริงหรือไม่ที่ผู้ศึกษาธรรมะมักเจอกับมรสุมชีวิต
กลับหน้าแรก

จริงหรือไม่ที่ผู้ศึกษาธรรมะมักเจอกับมรสุมชีวิต

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 22 กรกฎาคม 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระอาจารย์ครับ กระผมมีคำถามใคร่อยากถามพระอาจารย์ว่า จริงหรือไม่ครับคนที่ศึกษาธรรมะ มักจะเจอกับมรสุมชีวิต หรือเจอเรื่องร้ายๆตามที่ผมอ่านมาตามในเน็ตหรือในตัวของกระผมเอง เวลาจะตั้งใจศึกษาธรรมก็จะต้องมีมารมาขวางมีเคราะห์ เหมือนจะโชคไม่ดี (อันนี้เท่าที่สังเกตจากตัวกระผมและจากคนรอบข้างรวมถึงอ่านในเน็ต) ทำให้การศึกษาธรรมะของผมเกิดความท้อ และเหนื่อยที่จะทำความดี บางคนก็บอกว่ามีเจ้ากรรมนายเวร เวลาทำดีปุ๊ป ศึกษาธรรม ก็จะรีบมาทวงทันที ทำให้ตอนนี้ผมสงสัยและกังวลใจในการปฏิบัติธรรม อยากขอให้พระอาจารย์ช่วยชี้แนะกระผมผู้โง่เขลาในทางธรรมด้วยครับ

ไม่จริงที่ว่าศึกษาธรรมะแล้วต้องเจอมรสุมชีวิตหรือเจอเรื่องร้าย ๆ แต่จะว่าไปแล้วเรื่องเหล่านี้เป็นธรรมดาของชีวิต ไม่ว่าคนดีหรือคนชั่ว ศึกษาธรรมะหรือไม่ก็ตาม ล้วนต้องเจอทั้งนั้น มากหรือน้อยอีกเรื่องหนึ่ง ประเด็นอยู่ตรงที่ว่า

ผู้ที่ศึกษาธรรมเมื่อเจอสิ่งเหล่านี้ ควรรู้จักหาประโยชน์จากมัน เช่น มองว่ามันเป็นสิ่งฝึกใจให้อดทน มีสติ ไม่ประมาท หรือสอนใจให้เห็นสัจธรรมของชีวิต ว่า ไม่มีอะไรจิรังยั่งยืน มีกับหมด ได้กับเสีย เจอกับจาก พบกับพราก เป็นของคู่กัน ถ้าเจอสิ่งเหล่านี้แล้วท้อ แสดงว่าไม่รู้จักใช้ธรรมะที่เรียนมาให้เกิดประโยชน์

พระนันทิยะเคยกล่าวกับพระองคุลิมาลเมื่อครั้งบวชใหม่ ๆ ว่า

“ผู้รู้จักถือเอาประโยชน์ทั้งจากอิฏฐารมณ์และอนิฏฐารมณ์ พระผู้มีพระภาคตรัสสรรเสริญว่าเป็นบัณฑิต”

อนิฏฐารมณ์นั้นหมายถึง รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ที่ไม่น่าพอใจ รวมทั้งความเสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา และทุกข์ ขอให้คุณใคร่ครวญให้ดี สิ่งนี้มีประโยชน์เสมอ หากรู้จักใช้หรือรู้จักมอง

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved