ปุจฉา-วิสัชนา > ทำงานโดยใช้สันติวิธีอย่างไร
กลับหน้าแรก

ทำงานโดยใช้สันติวิธีอย่างไร

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 17 กรกฎาคม 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบเรียนถามเกี่ยวกับสันติวิธีในการทำงานครับ กราบนมัสการ

สันติวิธี หมายถึง การแก้ปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรง (การอยู่นิ่งเฉย ไม่ทำอะไรกับปัญหา ไม่เรียกว่าสันติวิธี) ในการทำงานหรือในชีวิตประจำวัน ปัญหาส่วนใหญ่มักได้แก่ ความขัดแย้งระหว่างบุคคล การเอารัดเอาเปรียบ การใช้อำนาจในทางมิชอบ สันติวิธีแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยการไม่ใช้อารมณ์ ไม่ต่อว่าด่าทอ ไม่ใส่ร้ายหรือปล่อยข่าวลือ รวมทั้งไม่กลั่นแกล้ง แต่ใช้วิธีการพูดคุย การเจรจา รวมทั้งการสร้างเหตุปัจจัยเพื่อให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น ตั้งกฎเกณฑ์ หรือสร้างสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมพฤติกรรมในทางบวก (หลายองค์กร เมื่อมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงาน ปรากฏว่า พนักงานที่เคยขัดแข้งขัดขา ชอบกล่าวโทษกัน หันมาร่วมมือกันมากขึ้น)

สันติวิธีมีทั้งมาตรการเชิงบวก เช่น การใช้ความดีชนะใจเขา ด้วยการหยิบยื่นไมตรีจิตให้แก่เขา (ตามพุทธพจน์ที่ว่า พึงชนะคนตระหนี่ด้วยการให้ พึงชนะคนพูดพล่อยด้วยคำสัตย์) หากไม่ได้ผล ก็ใช้มาตรการเชิงลบ เช่น คว่ำบาตร ไม่คบค้าสมาคมด้วย (พระพุทธองค์เรียกว่า “พรหมทัณฑ์” ซึ่งเคยใช้กับพระฉันนะมาแล้ว)

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved