ปุจฉา-วิสัชนา > เป้าหมายชีวิตเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาควรจัดการอย่างไร
กลับหน้าแรก

เป้าหมายชีวิตเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาควรจัดการอย่างไร

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 12 กรกฎาคม 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

ขออนุญาตถามคำถามสักข้อนะครับพระอาจารย์ คือเป็นที่รู้ว่าคนเราความคิดเปลี่ยนไปตามกาลเวลา เมื่อความคิดเปลี่ยน เป้าหมายในชีวิตก็เปลี่ยนตาม บางครั้งก็อยากร่ำรวยและสบาย บางครั้งก็อยากฝึกตนให้พ้นทุกข์ ทางเดินในชีวิตก็เลยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา จะสามารถจัดการกับเรื่องนี้ได้อย่างไรบ้างครับ

ประการแรกที่ควรทำ คือ ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เตือนตนอยู่เสมอว่า เป้าหมายชีวิตของตนไม่ว่าสูงส่งหรือดีเพียงใด ก็สามารถผันแปรได้เสมอ โดยเฉพาะเมื่อวัยเปลี่ยนไป สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลง อย่ามั่นใจในตนเองเกินไปว่า “กูแน่” ประการต่อมาก็คือ ควรเลือกคบมิตร หากได้มิตรดี สิ่งแวดล้อมที่ดี ก็จะช่วยส่งเสริมให้เรามุ่งหน้าสู่เป้าหมายที่ดีงามได้

ประการสุดท้ายก็คือ วิธีการหรือเส้นทางสู่เป้าหมายนั้น มีความสำคัญมากพอ ๆ กับเป้าหมาย หากต้องการบรรลุสู่เป้าหมายที่ดี วิธีการก็ต้องดีด้วย เช่น รักษาศีล หมั่นทำความดี อย่าเผลอใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้อง แม้ดูเหมือนจะทำให้บรรลุเป้าหมายได้ไว แต่อย่าลืมว่าทางลัดนั้นอาจพาเราหลงทางก็ได้ แม้จะดูมีเสน่ห์ก็ตาม

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved