ปุจฉา-วิสัชนา > ใส่บาตรพระปลอมจะได้บุญหรือบาป
กลับหน้าแรก

ใส่บาตรพระปลอมจะได้บุญหรือบาป

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 7 กรกฎาคม 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระอาจารย์ครับ กระผมมีเรื่องสงสัยอยากจะสอบถามครับ ในกรณีเราทำบุญตักบาตรกับพระ ซึ่งต่อมาเราทราบภายหลังว่าเขาไม่ใช่พระ แต่เขาแต่งพระเพื่ออาศัยผลประโยชน์จากความเป็นพระ ในกรณีนี้เราทำบุญตักบาตรกับพระองค์นั้นแล้วเราจะได้บุญหรือบาปครับ ขอบพระคุณพระอาจารย์มากครับ

บุญเกิดขึ้นกับคุณแล้วเมื่อ
๑) อยากใส่บาตรด้วยจิตที่มีศรัทธา
๒) ขณะใส่บาตรมีจิตผ่องใส
๓) ใส่บาตรแล้วใจเบิกบาน

อย่างไรก็ตามอานิสงส์หรือประโยชน์ของทานที่ให้แก่พระปลอมนั้น ย่อมมีน้อยกว่าที่ถวายให้แก่พระแท้ เพราะพระปลอมนั้นไม่มีศีล และไม่ได้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น แม้กระนั้นก็สบายใจได้ว่า คุณไม่ได้ทำบาปแต่อย่างใด

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved