ปุจฉา-วิสัชนา > ขออโหสิกรรมแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วได้อย่างไร
กลับหน้าแรก

ขออโหสิกรรมแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วได้อย่างไร

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 6 กรกฎาคม 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระคุณเจ้าครับ แม่ของผมจากไปด้วยโรคร้ายในตอนที่ผมยังอายุน้อย ซึ่งตอนนั้นผมได้มีโอกาสปรนนิบัติท่านจนลมหายใจสุดท้าย แต่ด้วยความรู้น้อยทางธรรม จึงไม่ได้ร่ำลา หรือขออโหสิกรรมต่อกันเลย เมื่อศึกษาธรรมะมากขึ้นในปัจจุบัน ผมรู้สึกเสียดายมากที่พลาดโอกาสนั้นไป ทั้งๆ ที่ผมคือคนที่อยู่กับแม่จนลมหายใจสุดท้าย ผมขอเรียนถามว่า ผมควรทำอย่างไรจึงจะได้มีโอกาสอโหสิกรรมกับแม่ผู้ล่วงลับไปแล้ว 10 กว่าปี ซึ่งเป็นสิ่งที่ค้างคาใจของผมตลอดมาจนถึงทุกวันนี้ครับ

วิธีหนึ่งก็คือ เขียนจดหมายถึงท่านเพื่อขออโหสิกรรม รวมทั้งบอกทุกอย่างที่คุณอยากให้ท่านรับทราบ โดยอาจเขียนจดหมายนั้นต่อหน้ารูปของท่าน

อีกวิธีที่คล้าย ๆ กันก็คือ นั่งสมาธิสักพัก ระลึกถึงประสบการณ์ดี ๆ ที่เคยมีกับท่าน จากนั้นจินตนาการว่าท่านมานั่งอยู่ต่อหน้าท่าน จากนั้นคุณก็พูดทุกอย่างที่อยากพูดกับท่าน รวมทั้งขออโหสิกรรมด้วย เมื่อคุณลืมตาขึ้นแล้ว จะเขียนจดหมายถึงท่านเพื่อบอกความในใจอีกครั้งก็ได้ หลายคนทำแล้วรู้สึกดีขึ้นมาก

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved