ปุจฉา-วิสัชนา > การใช้สัตว์ทดลองเป็นสิ่งที่ถูกหรือผิด
กลับหน้าแรก

การใช้สัตว์ทดลองเป็นสิ่งที่ถูกหรือผิด

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 7 กรกฎาคม 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

นมัสการค่ะพระอาจารย์ เมื่อไม่กี่วันมานี้ มีข่าวการทดลองวิทยาศาสตร์ในแมวตามกระทู้ที่ดิฉันได้แนบมา การทดลองดังกล่าวได้ทำการผ่าตัดฝังอิเล็กโทรด ลงบนสมองแมวเพื่อศึกษาระบบการทำงานของการฟังและสมอง ดิฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องโหดร้ายทารุณมาก เป็นการเอาเปรียบสิ่งมีชีวิตอื่น แต่อีกฝั่งผู้ทำการวิจัยก็ให้เหตุผลว่า

"การวิจัยทำเพื่อค้นหาการรักษาผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตเนื่องจากเส้นประสาทถูกทำลาย เพราะว่าเราได้มีโอกาสเจอผู้ป่วยที่อายุน้อยมากๆ แต่ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้นอกจากที่หน้า ซึ่งมันทรมานกว่าตายเสียอีก ความเป็นจริงคือมันเป็นสิ่งที่โหดร้าย ใช่ค่ะ มันโหดร้าย แต่มันเป็นความจริงที่มนุษย์ได้อยู่ส่วนบนของห่วงโซ่อาหาร เรากินสัตว์ และจุดประสงค์การมีอยู่คือเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ นี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราทำเพื่อการดำรงเผ่าพันธุ์ค่ะ "

ดิฉันรู้สึกสับสน แต่ก็คิดว่ามันไม่ถูกต้องอย่างแน่นอน อยากเรียนถามว่า เราควรมีแนวคิดหรือทำใจอย่างไรกับการเห็นสัตว์ถูกทรมานอย่างถูกกฎหมายเช่นนี้คะ http://pantip.com/topic/32150920

การกระทำดังกล่าว แม้มีเจตนาดี แต่ก็เป็นการเบียดเบียนสัตว์ ย่อมผิดศีลอย่างแน่นอน จริงอยู่ผลที่เกิดขึ้นย่อมเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ แต่อย่าลืมว่า มนุษย์ไม่ได้เป็นเจ้าของโลกนี้ สัตว์ก็มีสิทธิที่จะอยู่ในโลกนี้ด้วยเช่นกัน ไม่จำเป็นว่าต้องรับใช้มนุษย์หรือมีประโยชน์ต่อมนุษย์เท่านั้นถึงจะมีสิทธิอยู่ในโลกนี้ได้ มนุษย์ไม่ได้รักชีวิตและต้องการสืบทอดเผ่าพันธุ์เท่านั้น สัตว์ทั้งหลายก็ต้องการรักชีวิตและดำรงเผ่าพันธุ์ด้วยเช่นกัน ดังนั้นมนุษย์จึงไม่ควรเอาความต้องการของตนเองเป็นใหญ่โดยไม่สนใจสิทธิของชีวิตอื่น หรือเอาชีวิตอื่นมาเซ่นสังเวย

การวิจัยทางการแพทย์นั้นมีประโยชน์ แต่เราควรหาทางทำการวิจัยโดยหลีกเลี่ยงการตัดรอนชีวิตสัตว์ หากจำเป็นจะต้องทำ ก็ควรยอมรับว่ามันเป็นสิ่งที่ผิด ไม่ควรเอาประโยชน์ของมนุษย์มาเป็นข้ออ้างเพื่อทำสิ่งที่ผิดให้กลายเป็นถูก

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved